...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Koniec wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem. Jest za to nowa ulga, a nawet dwie

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

W toku prac legislacyjnych nad Polskim Ładem wprowadzono poprawkę dotyczącą likwidacji możliwości wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem. Zdaniem wnioskodawcy podwyższenie kwoty wolnej faworyzowałoby samotne matki i samotnych ojców względem tych pozostających w małżeństwie.

 

Dotychczasowa możliwość rozliczenia

Od wielu lat w polskim systemie podatkowym istnieje możliwość wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem. Mechanizm ten przewiduje kilka warunków, w tym dot.:

  1. spełnienia przez rodzica ustawowej definicji osoby samotnie wychowującej dziecko;
  2. wieku dziecka i osiąganych przez nie dochodów:
    • w przypadku małoletnich oraz w przypadku dzieci, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na uzyskiwany dochód;
    • w przypadku dzieci uczących się (poniżej 25 roku życia) –  jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości 3089 zł z wyjątkiem renty rodzinnej.

 

To rozwiązanie ma jednak zostać zlikwidowane od początku 2022 r. W toku prac parlamentarnych (w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych) do projektu Polskiego Ładu została wprowadzona poprawka. Zapewne zwrócono uwagę, że podniesienie kwoty wolnej (pozornie jednocześnie „rekompensowane” przez brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej) zwiększy atrakcyjność tej formy opodatkowania. A stąd już o krok do (zdaniem wnioskodawcy) promocji fiskalnej rodzin niepełnych.

 

Ulga po zmianach

Dotychczasowy mechanizm wspólnego rozliczenia ma być zastąpiony zwiększeniem dla samotnych rodziców kwoty ulgi z tytułu wychowywania dzieci – do 1,5 tys zł. W zależności od dochodów rodzica i liczby dzieci zmiana może przynieść różne efekty finansowe dla wysokości należnego podatku.

Zmianom tym towarzyszyć będzie nowa ulga dla rodzin wielodzietnych. W przypadku tych posiadających minimum czworo dzieci, wprowadzona przez Polski Ład nowa kwota wolna (30 tys. zł) ma być powiększona o kwotę 85 tys. zł (na każdego rodzica). Co więcej, ta ulga ma obowiązywać niezależnie od formy opodatkowania – również w przypadku podatku liniowego i ryczałtu.

Zmiany te mają obecnie wyłącznie formę projektu.

 

Maciej Kulczyński
Senior Consultant | Dział podatkowy
maciej.kulczynski@olesinski.com