Koniec ułatwień w legalizacji zatrudnienia obywateli Rosji

Zmieniają się zasady legalizacji zatrudnienia obywateli Rosji. Dwa nowe rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej[1] w tym zakresie weszły w życie 28 października.

 

Zatrudnianie Rosjan bez ułatwień

Nowe przepisy znoszą obowiązujące dotychczas ułatwienia w dostępie Rosjan do polskiego rynku pracy. Najistotniejszą dla pracodawców zmianą jest wykluczenie Rosji z listy państw, których obywatele mogą pracować w Polsce na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Nie można już więc skorzystać z uproszczonej ścieżki legalizacji ich zatrudnienia przed powiatowym urzędem pracy. Chcąc nawiązać współpracę z obywatelem Rosji, pracodawca musi uzyskać dla niego zezwolenie na pracę. Procedura legalizacyjna będzie więc znacznie dłuższa i kosztowniejsza.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami:

  • nie można już uzyskać dla obywateli Rosji „zezwolenia wielosezonowego” (zezwolenia na pracę sezonową wydawanego z góry na kilka lat);
  • do wniosku o udzielenie zezwolenia na pracę sezonową oraz polegającą na wykonywaniu prac pielęgnacyjno-opiekuńczych lub jako pomoc domowa, dla obywatela Rosji niezbędne jest już dołączenie informacji starosty o niemożliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy (tzw. testu rynku pracy).

 

Pracownicy i kandydaci z Rosji – co dalej?

Rosyjscy pracownicy i ich pracodawcy nie mają obecnie powodów do obaw. Zgodnie z rozporządzeniem, ci, którzy pracują już w Polsce na podstawie oświadczenia, mogą kontynuować pracę na wskazanych w nim warunkach do czasu upływu jego ważności. Ponadto pracodawcy, którzy złożyli do Powiatowego Urzędu Pracy oświadczenia dla obywateli Rosji przed 28.10.2022 r., mogą liczyć na wpis takich oświadczeń do ewidencji i możliwość zatrudnienia kandydatów na ich podstawie.

Do zatrudnienia nowych pracowników z Rosji, czy też przedłużenia współpracy po wygaśnięciu obowiązujących obecnie oświadczeń, konieczne będzie wystąpienie do wojewody o zezwolenia na pracę. Pracodawca powinien więc uwzględnić wydłużenie procedur legalizacyjnych i złożyć wnioski odpowiednio wcześniej.

Eksperci OW służą wsparciem w sprawach związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. W przypadku pytań lub potrzeby wsparcia – zapraszamy do kontaktu.

 

Milena Zalesińska
Senior Associate | Radca prawny | OW Legal
milena.zalesinska@olesinski.com

Ewa Pabian
Associate | OW Legal
ewa.pabian@olesinski.com

 

[1] Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 r. poz. 2204), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002204 oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2203), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002203

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com

Ewa Pabian

Senior Associate
OW Legal

ewa.pabian@olesinski.com