Koniec stanu zagrożenia epidemicznego – co z obowiązkami podatkowymi?

Podczas pandemii COVID-19, chcąc ułatwić podatnikom wypełnienie obowiązków podatkowych, ustawodawca wydłużył lub wstrzymał terminy do wypełnienia niektórych z nich na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy blisko zniesienia tego stanu – na ten moment wiemy, że ma to nastąpić 1 lipca 2023 r. Jak wpłynie to na sytuację podatników?

MDR powraca

Największe emocje budzi powrót obowiązku raportowania schematów podatkowych, który na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego został zawieszony.

Przywrócenie obowiązków w zakresie MDR ma nastąpić po upływie 30 dni od zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego. Wówczas podatnicy będą mieć miesiąc na zgłoszenie schematów, które powstały przez czas pandemii.

Konieczne uaktualnienie certyfikatu rezydencji

Dotychczas obowiązujące przepisy covidowe gwarantowały ważność certyfikatu rezydencji obejmującego 2019 r. lub 2020 r. (w przypadku, gdy płatnik posiadał także oświadczenie podatnika co do aktualności danych zawartych w tym certyfikacie) do dwóch miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Jeśli więc zostanie on odwołany konieczne będzie zwrócenie się do kontrahentów z prośbą o aktualne certyfikaty rezydencji.

Mniej czasu na informowanie o wypłatach na rachunki spoza białej listy

Jeśli nabywca towarów lub usług dokona płatności równej lub większej niż 15.000 zł na rachunek inny niż podany na białej liście podatników VAT, będzie odpowiadał za zaległości podatkowe w części podatku VAT całym swoim majątkiem solidarnie – wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą.

Odpowiedzialność solidarna nie występuje, jeśli nabywca złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o pierwszej zapłacie należności na ten rachunek w odpowiednim terminie.

W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego wynosił on 14 dni. Wraz z odwołaniem zagrożenia, termin ulegnie skróceniu do pierwotnie wyznaczonego okresu 7 dni.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z obowiązkami podatkowymi po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Martyna Górecka

Senior Consultant
Doradca podatkowy, Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com