​Komisja Europejska dała państwom członkowskim większe możliwości udzielania pomocy publicznej​

23 czerwca 2023 roku Komisja Europejska formalnie zatwierdziła projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych, tzw. GBER (general block exemption regulation). Od teraz jest on dostępny we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej – także po polsku.  

Czym jest GBER?  

GBER to unijne rozporządzenie, które pozwala na udzielanie pomocy publicznej bez konieczności notyfikowania takiego zamiaru Komisji Europejskiej. Jest ono powszechnie wykorzystywane przez polskie instytucje przy udzielaniu przedsiębiorcom dofinansowań ze środków publicznych, w tym z funduszy unijnych. Ta nowelizacja będzie miała bardzo duże znaczenie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zamierzają ubiegać się o takie dofinansowanie. 

GBER a Zielony Ład  

Przyjęte zmiany w GBER mają ułatwić państwom UE udzielanie wsparcia pozwalającego osiągnąć cele Zielonego Ładu dla Przemysłu – zielonej i cyfrowej transformacji. Znowelizowany GBER będzie więc jednym z dwóch podstawowych instrumentów umożliwiający udzielanie pomocy publicznej na te cele – razem z Tymczasowymi ramami kryzysowymi i przejściowymi (TCTF) w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy. 

Przyjęte zmiany dają instytucjom państw członkowskich UE większą elastyczność w projektowaniu i wdrażaniu środków wsparcia w sektorach, które są kluczowe dla transformacji w kierunku przemysłu neutralnego klimatycznie i emisyjnie.  

Najistotniejsze zmiany dotyczą: 

  • zwiększenia możliwości udzielania pomocy na cele związane z ochroną środowiska i energią, w tym na efektywność energetyczną, propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz odnawialnego wodoru, dekarbonizację czy też transport przyjazny środowisku, 
  • wspierania badawczo-rozwojowych projektów, w których biorą udział beneficjenci z różnych państw członkowskich, takich jak ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI – Important Projects of Common European Interest), 
  • interwencji publicznych obniżających przedsiębiorcom ceny energii elektrycznej, gazu lub ciepła. 

Terminy  

Przedłużony został także okres obowiązywania GBER – pomoc na nowych zasadach będzie mogła być udzielana zasadniczo do końca 2026 roku. 

Zmiany w GBER wejdą w życie następnego dnia po opublikowaniu opisywanego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co powinno nastąpić wkrótce. 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z pomocą publiczną, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem OW State aid. 

Kamil Ciupak

Manager
Radca prawny | OW State aid

kamil.ciupak@olesinski.com