...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Kolejny projekt restukturyzacji zakończony sukcesem

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Z przyjemnością informujemy, że kolejny realizowany przez Kancelarię projekt restrukturyzacji – tym razem polegający na przekształceniu spółki z  o.o. naszego Klienta w spółkę osobową – został ukończony z sukcesem.
Zgodnie ze złożonym przez Kancelarię wnioskiem, Sąd Rejestrowy wpisał przekształcenie w rejestrze przedsiębiorców z końcem 2013 roku. Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej na koniec roku obrotowego była istotna dla naszego Klienta m.in. ze względu na rozliczenia handlowe z kontrahentami oraz potrzebę ograniczenia dodatkowych obowiązków sprawozdawczych.
Kancelaria uczestniczyła w całym procesie restrukturyzacji, w tym m.in. brała udział na etapie podejmowania przez wspólników strategicznych decyzji w zakresie wyboru optymalnej formy i struktury prowadzenia działalności gospodarczej.