Niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego[1] odbił się głośnym echem w mediach i wzbudził niepokój wśród przedsiębiorców prowadzących działania marketingowe na podstawie zbieranych zgód. W wyroku Sąd przyjął bowiem, że łączenie w jednym oświadczeniu zgód na komunikację marketingową kilku podmiotów jest niezgodne z prawem. Stanowisko to Sąd uzasadnił faktem, że zgodnie z RODO należy uzyskać odrębną zgodę na każdy cel przetwarzania.

 

Marketing własny i partnerów

Planując model i treść zbieranych zgód marketingowych należy rozważyć nie tylko możliwości połączenia lub rozdzielania ich na kanały komunikacji, ale także na marketing własny i podmiotów trzecich. Zgodnie z wytyczymy NSA taki marketing to odrębny cel i potrzebna jest na niego odrębna zgoda.

Z samymi założeniami wyroku trudno się nie zgodzić, jednak w niektórych przypadkach uzasadnione wydaje się prowadzenie przez jeden podmiot na podstawie jednej zgody, zarówno marketingu własnego, jak i podmiotów trzecich. Nie zawsze bowiem marketing podmiotów trzecich, a już tym bardziej podmiotów z jednej grupy kapitałowej, powinien być uznawany za odrębny cel przetwarzania.

 

Kiedy jednak można?

Przykładem może być reklamowanie przez dany sklep internetowy dostępnych na nim produktów i marek, czy reklama platformy marketplace i korzystających z niej partnerów. Niemożliwym do wdrożenia wydaje się model pobrania odrębnej zgody na każdego z partnerów, co może sugerować komentowany wyrok.

Oczywiście granica jest cienka a jej wyznacznikiem może być to, czy produkty i usługi partnerów są ściśle związane z naszymi lub podobne do naszych lub tego samego rodzaju. Jeżeli planujemy bardziej agresywne działania reklamujące partnerów z zupełnie innych branż rozdzielenie zgód może mieć swoje uzasadnienie.

 

Zachęcamy do odwiedzania naszego bloga cowprawiepiszczy.com, gdzie już w najbliższym czasie przyjrzymy się szczegółowo uzasadnieniom Sądu, przedstawiając nasze stanowisko w tej sprawie.

 

Magdalena Kaleta-Maniak
Manager | Adwokat
magdalena.kaleta@olesinski.com

Anita Nowicka
Associate | Dział prawny
anita.nowicka@olesinski.com

 


[1] III OSK 161/21