...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Kolejne odroczenie stosowania przepisów WHT – cisza przed burzą?

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Do 30 czerwca 2021 r. pozostają w mocy przepisy odraczające obowiązywanie procedury WHT refund – obowiązku poboru podatku u źródła z zastosowaniem stawki krajowej, z prawem do zwrotu części lub całości podatku.

Nie oznacza to jednak, że po 30 czerwca przybędzie kolejnych obowiązków podatnikom i płatnikom tego podatku – w Rządowym Centrum Legislacyjnym pojawiły się projekty rozporządzeń odraczające (po raz kolejny) obowiązywanie wskazanej procedury. Tym razem odroczenie przepisów ma obowiązywać do końca 2021 roku.

Projekty rozporządzeń odnoszą się zarówno do ustawy CIT, jak i do ustawy PIT, a ich treść można znaleźć klikając w linki poniżej:

CIT: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347855

PIT: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347854

Jednocześnie 14 czerwca 2021 r. wystosowana została odpowiedź Ministra Finansów, Jana Sarnowskiego, na interpelację poselską nr 24182[1], z której wynika, że prace nad nowelizacją przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła są na etapie finalizacji.

 

Zmiany dotyczące podatku u źródła – co nas czeka?

Planowane zmiany mają polegać m.in. na:

  • zawężeniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku u źródła – wspomnianej wyżej procedury WHT refund
  • rozszerzeniu zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia / preferencji podatkowych (np. w stosunku do usług niematerialnych i niepobierania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

 

Planowany termin ukończenia prac nad projektem szacuje się na najbliższe kilka tygodni, natomiast przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Dodatkowo, zgodnie z treścią odpowiedzi na interpelację, płatnicy i podatnicy mogą spodziewać się długo wyczekiwanych objaśnień podatkowych w zakresie zasad poboru podatku u źródła. Te jednak pojawią się nie wcześniej, niż po nowelizacji przepisów.

 

***

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami w sprawach rozwiązań dla płatników i podatników podatku u źródła. Z przyjemnością odpowiemy również na nurtujące Państwa pytania.

Na bieżąco monitorujemy proces legislacyjny przepisów dotyczących podatku u źródła. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Wojciech Niedźwiedzki
Senior Consultant | Doradca podatkowy
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com

Magdalena Kocyłowska
Consultant | Dział podatkowy
magdalena.kocylowska@olesinski.com

 


[1] Odpowiedź na interpelację nr 24182 z 25 maja 2021 roku Pana Posła Jacka Żalka w sprawie podatku u źródła