Kolejne kary pieniężne UOKiK dla menadżerów firm

Organ antymonopolowy poinformował o kolejnej decyzji nałożenia surowych kar finansowych na osoby zarządzające firmami zaangażowanymi w zawarcie porozumienia antykonkurencyjnego. Jest to sygnał dla wszystkich menadżerów, że podejmowane decyzje i realizowane działania mogą obciążać nie tylko konto spółki.

 

Sankcje finansowe dla osób prawnych i działających w ich imieniu osób fizycznych

Prezes UOKiK od lat aktywnie korzysta ze swoich kompetencji w zakresie możliwości nakładania wielomilionowych kar na podmioty stosujące praktyki antykonkurencyjne, czy te godzące w interesy konsumentów. Pomimo iż od 2015 r. kary mogą być nakładane także na osoby zarządzające, umyślnie dopuszczające do naruszenia antymonopolowego – uprawnienia te nie były dotychczas stosowane. W ostatnich tygodniach można zauważyć zmianę podejścia organu na tym polu, co powinno być wyraźnym sygnałem dla wszystkich osób pełniących funkcje kierownicze/ zarządcze.

 

Kary za porozumienia antykonkurencyjne

Prezes UOKiK nałożył kary w łącznej wysokości 32 mln zł, na największych graczy rynku fitness, za zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję. Niezależnie, za bezpośrednie zaangażowanie w ten podział rynku, ukaranych zostało 6. menadżerów. Otrzymali oni karę o łącznej wysokości 800 tys. zł (najwyższa kara dla jednej osoby – 302 tys. zł). Jest to druga tego typu kara – Urząd po raz pierwszy skorzystał z tej kompetencji w grudniu 2020 roku, nakładając na osobę zarządzającą spółką z rynku ciepła obowiązek zapłaty 200 tys. zł.

 

Ostrzeżenie dla menadżerów

Zaostrzenie polityki karania przez UOKiK to wyraźny sygnał dla pozostałych uczestników rynku. Decyzje podejmowane przez kierujących przedsiębiorstwami, w szczególności osoby wchodzące w skład organu zarządzającego, nie są ryzykowne tylko dla spółek, którymi zarządzają. Zagrożenie dwumilionową karą obejmuje także menadżerów, a organ antymonopolowy przy ustalaniu wysokości kar każdorazowo bierze pod uwagę istotne okoliczności – obciążające oraz łagodzące. Warto pamiętać także o programie łagodzenia kar leniency – jest to szansa dla kierowników firm na uniknięcie odpowiedzialności lub obniżenie wysokości sankcji pieniężnej.

 

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat kar pieniężnych UOKiK dla menadżerów na naszym blogu cowprawiepiszczy.com

 

Magdalena Kaleta-Maniak
Manager | Adwokat
magdalena.kaleta@olesinski.com

Mariusz Machowski
Associate | Dział prawny
mariusz.machowski@olesinski.com