...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania stała się faktem

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information
hero-photo

Prezydent podpisał ważną nowelizację Ordynacji Podatkowej wprowadzającej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Klauzula pozwoli organom podatkowym eliminować czynności dokonane przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.
Znowelizowane przepisy wejdą w życie w ciągu 30 dni od ich ogłoszenia, dlatego warto jak najszybciej przygotować się na nadchodzące zmiany.
Więcej informacji o klauzuli Newsletterze O&W