Kiedy można spodziewać się zapowiadanych zmian w kodeksie pracy?

Sierpień Polska powinna rozpocząć od wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw: gwarantującej przejrzyste i przewidywalne warunki pracy oraz zasadę work-life balance. Choć termin na ich implementację upływa 1 i 2 sierpnia, projekt polskiej ustawy nie trafił jeszcze ani do Rady Ministrów (a najbliższe posiedzenie nie obejmuje swoim porządkiem prac nad nim), ani pod obrady Sejmu (ten zbiera się niebawem po raz ostatni w lipcu). Czy zdążymy?

 

Przygotowania do zmian w KP nie tylko działów HR

Nic dziwnego, że przedsiębiorcy są zdezorientowani. Część z nich już rozpoczyna przygotowania w oparciu o projekt ustawy. Część planuje intensywne prace na końcówkę wakacji.

Biorąc pod uwagę wymaganą ścieżkę legislacyjną, faktycznie wejście w życie nowych przepisów z początkiem sierpnia nie wydaje się realne.

Na etapie opiniowania nowej ustawy, ZUS zwrócił uwagę na to, że projekt będzie wymagać m.in. obszernych zmian w systemie informatycznym obsługującym wypłaty zasiłków. Urząd wnioskował jednocześnie o zapewnienie min. 9-miesięcznego okresu dostosowawczego od momentu ogłoszenia ustawy. Choć oficjalnie uwaga ta nie została uwzględniona, to od kilku dni w mediach pojawiają się głosy, że termin ten faktycznie ma zostać przesunięty. Nie jest to jednak oficjalne stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i nie podano nowej wiążącej daty, od kiedy zmiany mogłyby zacząć obowiązywać.

 

Wymogi, które trzeba będzie spełnić

Z jednej strony to dobra wiadomość biorąc pod uwagę konieczność daleko idących zmian, które przedsiębiorcy zobowiązani są wdrożyć w swoich zakładach pracy. Wydłużony termin wejścia w życie to szansa na kompleksowe przygotowanie się do nowych wymogów. Dotychczas ustawodawca utrzymywał, że charakter proponowanej regulacji nie wymaga szczególnie długiego vacatio legis. Dziś widać, że zakres zmian jest znaczny nie tylko dla pracodawców, ale też urzędników.

Jednak z drugiej strony brak jasnego komunikatu, kiedy można się spodziewać zmian, nadal powoduje dużą niepewność i trudność w zaplanowaniu działań przygotowawczych. Na przepisy czekają także pracownicy.

Mimo że data nie jest znana – wiemy na pewno to, że zmiany nastąpią. Wynika to z konieczności wdrożenia unijnych dyrektyw. Dodatkowo, trzeba mieć na uwadze, że mówimy o dwóch dyrektywach. Ta dotycząca przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy nie wymaga dostosowania do systemu informatycznego ZUS, stąd niewykluczone, że dokumenty unijne będą wdrażane osobno.

 

Marta Hausmann-Kostka
Senior Manager | Radca prawny
marta.hausmann@olesinski.com

Marta Hausmann-Kostka

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

marta.hausmann@olesinski.com