Już w najbliższy piątek upływa termin rozliczenia daniny solidarnościowej

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Z końcem kwietnia upływa termin rozliczenia daniny solidarnościowej. Dla przypomnienia – jest to quasi trzeci próg podatkowy w PIT, który wynosi 4% od nadwyżki ponad sumę miliona złotych dochodów, przy czym:

  • bierze się pod uwagę tylko kilka źródeł dochodów, np. opodatkowane skalą podatkową, podatkiem liniowym bądź dochody z CFC,
  • nie uwzględnia się dochodów kapitałowych, tj. dywidendy.

 

Deklaracja DSF-1 we własnym zakresie

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że termin składania zeznań PIT nie będzie przesunięty. Można zatem spodziewać się również, że nie będzie przesunięcia terminu rozliczenia daniny solidarnościowej. W przeciwieństwie do niektórych deklaracji w PIT, deklaracja DSF-1 (dot. daniny solidarnościowej) nie jest przygotowywana przez organy Krajowej Administracji Skarbowej w systemie teleinformatycznym, tym samym podatnicy muszą ją przygotować we własnym zakresie, złożyć oraz zapłacić wynikający z niej podatek – wszystko to do 30 kwietnia 2021 r.

Podatnicy, którzy zostawili sobie wpłatę daniny solidarnościowej na sam koniec terminu, są zobligowani do jej uiszczenia na mikrorachunek podatkowy. Warto zaznaczyć, że od 15 kwietnia 2021 r. danina ta nie jest wpłacana na rachunek dedykowany dla „pozostałych podatków”, tak jak to było w ubiegłym roku. Wynika to z nowelizacji przepisów o mikrorachunku podatkowym.

 

Wybrane problemy praktyczne związane z daniną

Danina solidarnościowa jest stosunkowo nowym podatkiem, który wciąż budzi wiele wątpliwości praktycznych, tj.:

  • podstawa opodatkowania daniną nie może być pomniejszona o darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę B+R (tu warto wskazać, że dochód z IP-BOX nie jest objęty daniną); ponadto małżonek rozliczający się wspólnie z drugim małżonkiem i tak rozlicza się z całości dochodu na potrzeby daniny;
  • brak możliwości rozliczenia straty z lat ubiegłych (negatywne stanowiska organów podatkowych) oraz strat poniesionych w innych źródłach dochodu;
  • dochody zagraniczne – do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową nie wlicza się dochodów osiągniętych w krajach, z którymi stosowana jest metoda wyłączenia z progresją (np. Niemcy, Francja), zaś wlicza się dochody osiągnięte w krajach, z którymi stosowana jest metoda kredytu podatkowego (np. Holandia, Wielka Brytania – w związku z Konwencją MLI).

 

W szczególności problematyczne wydaje się prawidłowe ustalenie daniny solidarnościowej w przypadku uzyskiwania dochodów zagranicznych, biorąc pod uwagę (jeszcze) możliwość pełnego rozliczenia ulgi abolicyjnej (w rozliczeniu za 2021 rok ulga ta została istotnie ograniczona). Może bowiem powstać sytuacja, w której podatnik PIT będzie zobligowany do zapłaty daniny solidarnościowej, pomimo tego, że nie jest zobowiązany do zapłaty PIT w Polsce.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z daniną solidarnościową – pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Wojciech Niedźwiedzki
Senior Consultant | Doradca podatkowy
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com