...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Jednolity Plik Kontrolny – ważne zmiany od 1 lipca 2016 r.

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Z dniem 1 lipca 2016 r. wejdą w życie ważne dla przedsiębiorców zmiany w Ordynacji podatkowej. Dotyczą one przekazywania przez podatników, na żądanie organów podatkowych, danych w postaci elektronicznej, odpowiadającej określonej strukturze logicznej (tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK)).
Jest to niewątpliwie nowa jakość w polskim systemie podatkowym, a co za tym idzie, może budzić liczne pytania i wątpliwości.
Mamy nadzieję, że na wiele z nich odpowie poniższa prezentacja.
Jednolity Plik Kontrolny – ważne zmiany od 1 lipca 2016 r.