...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Jednak trzeba badać status rzeczywistego właściciela dywidendy

Polskie przepisy dotyczące podatku u źródła przewidują możliwość zastosowania zwolnienia z podatku przy wypłacie dywidendy do zagranicznego udziałowca. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Wśród nich ustawa o CIT wymienia między innymi posiadanie odpowiedniej liczby udziałów.

Z przepisów nie wynika jednak konieczność badania przez płatnika statusu tzw. beneficial owner, czyli rzeczywistego właściciela należności.

 

Co na to organy podatkowe?

W tym zakresie można już właściwie mówić o utrwalonym sposobie interpretacji. Organy do tej pory wskazywały, że płatnik musi badać status podatnika jako rzeczywistego właściciela dywidendy. Wynika to bowiem z obowiązku dochowania należytej staranności przy wypłacie należności.

 

Sądy po stronie podatników

Niejednokrotnie negatywne dla podatnika interpretacje znalazły swój finał przed sądami administracyjnymi. Sądy stawały często po stronie podatnika. W orzeczeniach pojawiało się  stanowisko, że płatnik nie musi badać statusu podatnika jako rzeczywistego właściciela dywidendy, aby móc zastosować zwolnienie z podatku u źródła. Taki wymóg nie został bowiem uregulowany w polskiej ustawie o CIT (tak m.in. NSA w wyroku z dnia 27 kwietnia 2021 r., sygn. II FSK 240/21).

 

Niejednolite stanowisko NSA

Kiedy już wydawało się, że orzecznictwo zmierza w pozytywnym dla podatników kierunku, Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejny wyrok. Stwierdzono w nim, że przy wypłacie dywidendy, w celu zastosowania preferencji w podatku u źródła, każdorazowo występuje konieczność badania statusu rzeczywistego właściciela należności.

Z treścią wyroku można zapoznać się tutaj. Pisemne uzasadnienie nie zostało jeszcze opublikowane.

 

Co to oznacza dla podatników?

Wydanie przez NSA wyroku o takiej treści wskazuje na tworzenie się dwóch linii orzeczniczych w zakresie konieczności badania statusu beneficial owner przy wypłacie dywidendy do zagranicznego kontrahenta.

Wyrok o takiej treści może powodować, że do uzyskania możliwości zastosowania zwolnienia z podatku u źródła nie wystarczą już dotychczasowe działania weryfikacyjne. Aby mieć jednak całkowitą pewność, warto poczekać na uzasadnienie wyroku.

 

Z zainteresowaniem śledzimy orzecznictwo i interpretacje w powyższym temacie. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania odnośnie prezentowanej tematyki, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Martyna Górecka

Senior Consultant
Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com

Paola Krysiak

Consultant
OW Tax

paola.krysiak@olesinski.com