...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Ewelina Macewicz w zespole M&A i VC

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Rozwijamy nasze kompetencje oraz zespoły specjalistów. Tym razem wzmocniony został warszawski team zajmujący się transakcjami M&A oraz funduszami VC, do którego dołączyła Ewelina Macewicz.

Ewelina doradzała przy kilkudziesięciu transakcjach rynku Venture Capital. Wspiera kompleksowo wszystkie strony procesu inwestycyjnego –  fundusze VC (prywatne oraz utworzone z udziałem środków publicznych), aniołów biznesu, startupy będące przedmiotem inwestycji oraz ich założycieli. Posiada doświadczenie w transakcjach transgranicznych,  z udziałem podmiotów z m.in. Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Estonii czy Luksemburga.

Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu procesów badania prawnego due diligence spółek handlowych, jak i przygotowaniu startupu do badania przeprowadzanego przez inwestora.

Wspiera fundusze VC przy tworzeniu struktur organizacyjnych, wypełnianiu obowiązków raportowych i korporacyjnych oraz w kontaktach z instytucjami publicznymi, w tym KNF.

Sprawnie strukturyzuje transakcje i zarządza projektami, kładąc nacisk na osiąganie porozumień w negocjacjach i zachowanie dobrych relacji wszystkich zaangażowanych stron.

Jest mi niezmiernie miło dołączyć do zespołu O&W! Cieszę się, że będziemy wspólnie rozwijać specjalizację transakcji na rynku VC i umacniać pozycję kancelarii w tym zakresie, komentuje Ewelina.