...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Emitentów giełdowych czekają nowe obowiązki

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information
hero-photo

1 stycznia 2017r. to dzień, w którym największych emitentów giełdowych czekają nowe obowiązki związane z raportowaniem informacji niefinansowych. Zmiany wprowadzą obowiązek sporządzania:
– oświadczenia nt. informacji niefinansowych,
– opisu polityki różnorodności.
Nowe obowiązki znajdą zastosowanie do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2016 r.
Wprowadzane zmiany choć nie są rewolucyjne, to są istotne – wymagają odpowiedniego, uprzedniego przygotowania się. Należy pamiętać, że niespełnienie obowiązków może wiązać się z dotkliwymi sankcjami (m.in. kary pieniężne, wykluczenie z obrotu na rynku regulowanym).
Materiał informacyjny dostępny tutaj zawiera najbardziej istotne kwestie, w tym kryteria objęcia nowymi obowiązkami oraz ich zakres.
Warto niezwłocznie zaplanować działania i dostosować się do nowych rozwiązań. W razie potrzeby, nasi eksperci chętnie udzielą wsparcia w przygotowaniu do nadchodzących zmian.