Elektroniczne zawiadomienia KNF o znacznych pakietach akcji – zmiana w przepisach od 1 marca

Tzw. warzywniak[1] wprowadził w 2023 r. szereg zmian w prawie rynków kapitałowych. Jedną z nich jest wchodząca w życie 1 marca 2024 r. nowelizacja art. 69 ustawy o ofercie publicznej[2], która modyfikuje obowiązki notyfikacyjne dotyczące pakietów akcji spółek publicznych.

 

5 kluczowych informacji na temat zmian

  • Tak jak dotychczas, obowiązek przekazania zawiadomienia do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) powstaje np. w sytuacji osiągnięcia lub przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej.
  • Nowelizacja dotyczy sposobu przekazywania do KNF informacji o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej.
  • Od 1 marca 2024 r. komisję zawiadamia się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do którego dostęp uzyskuje się poprzez stronę internetową KNF.
  • Gdyby dostęp do niego był niemożliwy (np. wskutek awarii), zawiadomienie przekazuje się na specjalny adres e-mail wskazany na stronie KNF. Gdy tylko logowanie do systemu stanie się znowu możliwe, zawiadomienie trzeba przekazać ponownie, tym razem właśnie za jego pośrednictwem.
  • Jednocześnie bez zmian pozostaje sposób zawiadamiania samej spółki publicznej.

 

Specjalne formularze elektroniczne do zgłaszania nabycia lub zbycia akcji

Nowy sposób zawiadamiania komisji zakłada wykorzystanie przygotowanych w tym celu formularzy elektronicznych.

Aby wysłać zgłoszenie, trzeba najpierw wybrać jeden z sześciu formularzy (A – F) – w zależności od rodzaju zdarzenia powodującego powstanie obowiązku notyfikacyjnego. Następnym krokiem jest wypełnienie go i przesłanie zgodnie z przygotowaną przez KNF instrukcją.

 

W przypadku pytań dotyczących szczególnych obowiązków związanych z nabywaniem lub zbywaniem akcji spółek publicznych, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

 

[1] Ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. 2023 poz. 1723).

[2] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.).