...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Działania w obronie zwierząt – kwietniowe podsumowanie

hero-photo

Co jakiś czas informujemy o sprawach pro bono, w których angażujemy się w obronę zwierząt. Dziś chcemy opowiedzieć o dwóch kolejnych. Pierwsza z nich jest już na szczęście zakończona, z kolei w drugiej walka wciąż trwa.

  1. Kolejny sukces w walce o ochronę zwierząt! Sąd Okręgowy we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok skazujący dla oprawcy, który znęcał się nad psem, kopał i bił go na środku ulicy w dużym mieście… W sprawie, która trwała 3,5 roku od złożenia zawiadomienia, występowaliśmy reprezentując Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż, które brało udział w postępowaniu na prawach pokrzywdzonego, a potem oskarżyciela posiłkowego. Dzięki składanym przez nas dwukrotnie zażaleniom, sprawa trafiła do sądu, który wydał prawomocny wyrok skazujący.Co ciekawe, nie istniały żadne nagrania z bestialskiego zachowania oprawcy, ale dzięki działaniom na Facebooku udało się ustalić dwóch świadków, którzy podobną sytuację widzieli wielokrotnie. Ich zeznania pozwoliły potwierdzić, że mężczyzna krzywdził zwierzę i tym samym pomogły w wymierzeniu kary. To pokazuje, jak ważną rolę mogą odegrać media społecznościowe i zaangażowanie świadków w procesie dochodzeniowym i zapewnieniu sprawiedliwości.

    Jednym z wymierzonych środków karnych jest zakaz posiadania zwierząt przez 10 lat. Liczymy, że dzięki temu sprawca nie będzie miał możliwości znęcania się w przyszłości. To kolejny wyrok, który zmienia podejście do karania za wyrządzanie krzywd zwierzętom. Nie ustajemy w działaniach i walczymy o kolejne!

  1. Od lat toczymy walkę lepszy los krów z Grędziny koło Jelcza-Laskowic. Zwierzęta są zaniedbywane przez właściciela, który nie dostarcza im ani odpowiedniej ilości wody, ani pokarmu, ani schronienia, ani opieki weterynaryjnej. Ponadto krowy stwarzają zagrożenie dla mieszkańców wsi –chodzą po niej samopas, wyrządzając szkody, niszczą posesje i uprawy. Sprawą zajęła się w ostatnim czasie telewizja Polsat, która przygotowała na ten temat reportaż. Wypowiedziały się w nim także Agata Jędroś i Kamila Wojtanowska, które prowadzą sprawę w imieniu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz w imieniu Fundacji Ochrony Zwierząt i Środowiska Lex Nova. Materiał dostępny jest na stronie programu Interwencja.

 

Mamy nadzieję, że każdy sukces w sądzie i popularyzowanie tego tematu w mediach przyczynią się do zwiększenia świadomości na temat praw zwierząt i polepszenia ich sytuacji. Dziękujemy wszystkim, którzy walczą o lepszy los zwierząt – zmieniacie świat na lepsze!