Dyrektywa Omnibus – nadchodzi rewolucja w prawie konsumenckim!

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Nadchodzą ważne zmiany w prawie ochrony konsumentów. Przyniosą nowe obowiązki oraz ograniczenia dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w relacji B2C. Rewolucyjne zmiany dotkną w szczególności branżę reklamową oraz platformy e-commerce.

Nowelizacja przepisów konsumenckich wynika z obowiązku wdrożenia unijnej dyrektywy, tzw. dyrektywy Omnibus[1]. Planowane zmiany mają dotyczyć przede wszystkim:

  • obowiązkowego informowania o najniższej cenie towaru lub usługi z ostatnich 30. dni, obok obniżonej ceny – zarówno w sklepach online, jak i stacjonarnych;
  • „płacenia” swoimi danymi osobowymi za treści cyfrowe sprzedawcy;
  • zasad postępowania z opiniami i recenzjami konsumentów;
  • pozycjonowania ofert;
  • szczególnych wymogów dla platform typu marketplace;
  • niektórych umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa – na tzw. pokazach, wycieczkach, przy sprzedaży door-to-door.

Zgodnie z unijną dyrektywą przepisy niezbędne do jej wykonania powinny zostać przyjęte i opublikowane do 28.11.2021 r,. a stosowane od 28.05.2022 r. Polska ustawa wejdzie w życie trzy miesiące po zatwierdzeniu projektu.

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszego bloga, gdzie rozpoczęliśmy cykl artykułów poświęconych dyrektywie Omnibus i zmianom, jakie przyniesie przedsiębiorcom. Pierwszy tekst, dotyczący konieczności informowania o najniższej cenie towaru, jest już dostępny. Zapraszamy!

dyrektywa omnibus_blog

 

Dyrektywa Omnibus to nie jedyna nowość z obszaru prawa konsumenckiego, jaka czeka nas w najbliższym czasie. O zmianach dotyczących w regulaminach i zasadach rękojmi oraz gwarancji piszemy w kolejnym artykule newslettera – dostępnym tutaj.

 

Mariusz Machowski
Associate | Dział prawny
mariusz.machowski@olesinski.com

 


[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32019L2161