Druga tura rządowej pomocy dla podmiotów energochłonnych już niedługo?

Mimo że rok 2023 za nami to nie oznacza to końca wsparcia z rządowego programu rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych – „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.

Według pierwotnych zapowiedzi nabór o pomoc podstawową za II półrocze 2023 r. miał ruszyć w lutym 2024 r. Czy tak faktycznie będzie? Tego jeszcze nie wiadomo, natomiast już teraz rekomendujemy przedsiębiorcom „odświeżyć” sobie warunki udziału w programie oraz ocenić, czy kwalifikują się do wsparcia.

Kto może uzyskać pomoc?

Wsparcie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców (zarówno MŚP, jak i dużych), którzy spełniają szereg warunków programowych, w szczególności[1]:

  • w ostatnim zamkniętym roku obrotowym prowadzili przeważającą działalność w jednej lub wielu podklasach PKD w sekcji B (Górnictwo i wydobywanie) lub C (Przetwórstwo przemysłowe).

Przez przeważającą działalność rozumiane jest uzyskanie co najmniej 50% przychodu w tych podklasach PKD.

  • ponieśli łączne koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. stanowiące nie mniej niż 3% ich wartości produkcji sprzedanej;
  • nie zalegają z zapłatą podatków ani składek na ubezpieczenia społeczne;
  • nie są wpisani na listy sankcyjne obowiązujące w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

O jakim wsparciu mowa?

Zgodnie z aktualnymi założeniami programu, nabór ma dotyczyć wsparcia w formie podstawowej za II okres wnioskowany. Ma on obejmować okres od lipca do grudnia 2023 r. Dotychczas uruchomione zostało wsparcie podstawowe za I okres wnioskowany (od stycznia do czerwca 2023 r.)

Kwota pomocy podstawowej wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych i nie może przekroczyć  4 mln euro – łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

Jak uzyskać pomoc?

Wnioski o pomoc będzie można składać elektronicznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie operatora programu – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przy składaniu wniosku warto zwrócić szczególną uwagę na załączenie dodatkowych dokumentów, a wśród nich raportu niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego usługi atestacyjnej. Raport ten obejmuje ocenę sprawozdania beneficjenta, prezentując założenia, dowody oraz obliczenia kosztów zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej, a także spełnienia warunków programu.

Kiedy zostanie uruchomiony nabór?

Termin uruchomienia naboru nie został jeszcze ogłoszony. Wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym programem rekomendujemy monitorowanie strony NFOŚiGW. Zapowiedzi wskazywały na start naboru w lutym 2024 r., co pokrywa się z treścią programu, zgodnie z którym operator ogłasza nabór za drugi okres wnioskowany, kończący się nie wcześniej niż 45 dni po zakończeniu tego okresu”. W praktyce nabór nie może skończyć się wcześniej niż w połowie lutego 2024 r.

Jeśli są Państwo zainteresowani powyższym rodzajem wsparcia i chcecie uzyskać dodatkowe informacje, zachęcamy do kontaktu.

[1] Według dotychczasowych założeń programu.

Jacek Karp

Counsel
Radca prawny | OW Legal

jacek.karp@olesinski.com

Michał Kłaput

Legal Intern
OW Legal

michal.klaput@olesinski.com