...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Dowód w telefonie. E-dokumenty zrównane z fizycznymi

mObywatel to aplikacja na telefony komórkowe, za pośrednictwem której można sprawdzić dane zawarte w swoim dowodzie osobistym, wystawione eRecepty, liczbę posiadanych punktów karnych czy zgłosić naruszenia środowiskowe.

Jak dotąd mObywatel nie zastępował tradycyjnych dokumentów – jednak wkrótce będzie można potwierdzić swoją tożsamość za pomocą aplikacji w urzędach lub bankach. Stanie się tak dzięki podpisanej 19 czerwca 2023 r. przez prezydenta ustawie o aplikacji mObywatel[1].

 

E-dokument na co dzień

Nowe przepisy mają za zadanie upowszechnić korzystanie z cyfrowych dokumentów w codziennym życiu. Aby aplikacja mObywatel była jeszcze bardziej użyteczna, obok dostępnych w aplikacji dokumentów, pojawią się także nowe dokumenty, m. in.:

  • dokument potwierdzający wykonywanie zawodu medycznego,
  • dokumenty lub legitymacje wystawiane przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zawodowe i związki sportowe (jeśli podmioty zdecydują się na rejestrację swojej usługi w aplikacji mObywatel).

Aplikacja mObywatel ma także ułatwić dokonywanie płatności na rzecz organów administracji publicznej czy też poświadczanie prawa do ulg i zniżek dla osób niepełnosprawnych.

 

Jak uzyskać dokument mObywatel?

Aby móc skorzystać z e-dokumentów, konieczne jest posiadanie darmowej aplikacji mObywatel, zarejestrowanie się i poświadczenie swoich danych z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Po potwierdzeniu danych, automatycznie zostaną pobrane informacje z Rejestru Dowodu Osobistych i z rejestru PESEL. Wygenerowany „dokument mObywatel” będzie ważny przez 5 lat.

 

Czy „plastikowy” dowód tożsamości może się jednak przydać?

Są sytuacje, w których tradycyjnego dowodu osobistego nie będzie można zastąpić aplikacją. Dokument mObywatel nie uprawnia do przekroczenia granicy państwowej, ani nie może być wykorzystany do potwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego, jeżeli zachodzą okoliczności, w których wykorzystanie tego dokumenty nie zapewni odpowiedniego poziomu pewności i bezpieczeństwa stwierdzenia tożsamości.

Okoliczności, w których konieczne będzie posłużenie się dowodem osobistym, a nie jego cyfrowym odpowiednikiem, zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.

 

Nowe rozwiązania już wkrótce

Przepisy Ustawy wejdą w życie w ciągu 14 dni od jej podpisania, czyli 3 lipca 2023 r.

Niezależnie, od 1 września 2023 roku e-dowód będzie musiał być uznawany przez instytucje obowiązane w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, np. banki.

 

[1] Ustawa z 26 maja 2023 roku o aplikacji mObywatel.

Agata Ponicka

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

agata.ponicka@olesinski.com

Magdalena Kordas

Manager
Radca prawny | OW Legal

magdalena.kordas@olesinski.com