...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Dofinansowanie do cen energii jednak z CIT

Do końca czerwca 2020 r. duże i średnie przedsiębiorstwa mogły, na podstawie m.in. nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym[1], składać wnioski o częściową rekompensatę w związku ze wzrostem cen prądu w drugiej połowie 2018 r.

Wysokość dopłat została uzależniona od zużycia energii, a przedsiębiorstwa produkcyjne mogły otrzymać nawet kilkaset tysięcy złotych zwrotu. Łącznie przyznano ponad 4 mld zł tytułem dopłat i rekompensat[2]. Problemy pojawiły się później…

 

Odmienne stanowiska

System rządowego wsparcia funkcjonował przez cały 2019 rok, choć by skorzystać z niego w drugim półroczu, wymagany był oddzielny wniosek. Początkowo nie wzbudzał szczególnych wątpliwości podatkowych wśród przedsiębiorców i księgowych. W interpretacji z 14 kwietnia 2020 r.[3] zostało nawet podkreślone, że na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o CIT dofinansowanie nie jest przychodem podatkowym. Ustawa wyklucza z nich bowiem wartości nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczeń finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rządowych programów. Stanowisko to nie budziło żadnych kontrowersji – do czasu.

Zaledwie kilka tygodni później, 5 maja 2020 r., dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedstawił odmienną interpretację[4] stwierdzając, że wspomniany artykuł dotyczy tylko świadczeń niepieniężnych. Zatem skoro przedsiębiorcy otrzymywali środki pieniężne, to powinni z tego tytułu zapłacić podatek. Obie interpretacje dotyczyły identycznego stanu faktycznego i w związku z zaistniałą rozbieżnością zostały wycofane z bazy interpretacyjnej Ministerstwa Finansów.

 

Kolejna interpretacja

Dyrektor KIS ponownie zabrał głos w sprawie w lipcu 2020 r.[5] – w odpowiedzi na zapytanie jednej z firm energetycznych, która w ramach wsparcia pozyskała rekompensatę. Spółka podzielała pogląd, że otrzymane fundusze pochodzą ze środków budżetu państwa, wypłacanych w ramach programu rządowego i tym samym – nie powinny być opodatkowane. W odpowiedzi Dyrektor KIS zaznaczył jednak, że wypłacane przedsiębiorstwu pieniądze nie realizują żadnego celu publicznego, więc podlegają opodatkowaniu jako świadczenie pieniężne.

 

Dalsze problemy

Przyjęcie stanowiska fiskusa oznacza dla  przedsiębiorców kolejne problemy – nie wiadomo, w jaki sposób zaklasyfikować koszty uzyskania przychodu, które mogłyby pomniejszać przychód z tytułu dofinansowań. Ponadto trudność może pojawić się w zakresie klasyfikacji przychodu w przypadku spółek prowadzących działalność strefową na podstawie decyzji o wsparciu. Sprawa dopłat do podwyżek cen energii potwierdza, że wprowadzanie nowych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców bez towarzyszących temu rozwiązań podatkowych prowadzi do chaosu i niepotrzebnej niepewności po stronie podatników.

 

[1] Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538)

[2] Dane przekazała DGP państwowa spółka Zarządca Rozliczeń (dostęp z dnia 3 sierpnia 2020 r.: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1487253,doplata-do-pradu-rekompensata-za-wzrost-cen-pradu-podatek.html)

[3] sygn. 0114-KDIP2-1.4010. 49.2020.1.MR

[4] sygn. 0111-KDIB1-1.4010.25.2020.2.NL

[5] sygn. 0111-KDIB1-1.4010.221.2020.1.NL

Tomasz Wróblewski

Senior Manager
Adwokat | OW Legal

tomasz.wroblewski@olesinski.com