Do jakiej kwoty nie zapłacimy podatku od spadków i darowizn? Nowe limity już obowiązują

Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn zostały podwyższone. Wynika tak z Rozporządzenia Ministra Finansów, wydanego 10 października[1].

 

Zwolnienie z podatku od darowizny przeznaczonej na cele mieszkaniowe

Zwolnienie z podatku w przypadku darowizn na cele mieszkaniowe, przekazanych przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej, wzrosły z 9 637 zł do 10 434 zł od jednego darczyńcy. W przypadku wielu darczyńców, nowy limit zwolnienia wynosi łącznie 20 868 zł, zamiast wcześniejszych 19 274 zł. Zwolnienie obowiązuje wobec darowizn, które łącznie nie przekroczyły powyższych limitów w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny.

Aby zastosować zwolnienie, obdarowany musi przeznaczyć darowiznę (rzeczy / pieniądze) na cele mieszkaniowe w ciągu 12 miesięcy od dnia jej otrzymania, np. poprzez wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

Warto zaznaczyć, że powyższe kwoty zwolnienia mają zastosowanie do nadwyżki nad kwotą wolną dla I grupy podatkowej, tj. 10 434 zł. W efekcie, przy spełnieniu  powyższych warunków, zwolnienie z podatku wyniesie w sumie 20 868 zł przy jednym darczyńcy, a w przypadku wielu darczyńców – 20 686 zł plus 10 434 zł od każdej osoby.

 

Wyższe kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn

Na podstawie Rozporządzenia podwyższone zostały również kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn dla poszczególnych grup podatkowych. Zgodnie z nowymi limitami, zwolnione z podatku zostało nabycie od jednej osoby rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości nieprzekraczającej:

  • 10 434 zł (poprzednio: 9 637 zł), jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teść/teściowa);
  • 7 878 zł (poprzednio: 7 276 zł), jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (zstępny rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępny i małżonek pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych);
  • 5 308 zł (poprzednio: 4 902 zł), jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (inny nabywca)

W dalszym ciągu obowiązuje zwolnienie z podatku od całej wartości spadków i darowizn uzyskanych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (tzw. 0 grupa podatkowa), pod warunkiem dokonania zgłoszenia do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego (czyli dnia przekroczenia limitu przewidzianego dla I grupy podatkowej).

 

Nowa skala podatkowa dla podatku od spadków i darowizn

Wysokość należnego podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy w szczególności od wartości otrzymanej darowizny, jak i przynależności od grupy podatkowej.

Zgodnie z nową skalą podatkową, obowiązującą od 13 października 2022 r., podatek od spadków i darowizn wynosi:

 

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

Wartość spadku/darowizny Wysokość podatku
10 434 zł – 11 128 zł 3%
11 128 zł – 22 256 zł 308,30 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 128 zł
ponad 22 256 zł 822,20 zł i 7% od nadwyżki ponad 22 256 zł

 

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

Wartość spadku/darowizny Wysokość podatku
7 878 zł – 11 128 zł 7%
11 128 zł – 22 256 zł 719,50 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 128 zł
Ponad 22 256 zł 644,50 zł i 12% od nadwyżki ponad 22 256 zł

 

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

Wartość spadku/darowizny Wysokość podatku
5 308 zł – 11 128 zł 12%
11 128 zł – 22 256 zł 1 233, 40 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 128 zł
Ponad 22 256 zł 2 877,90 zł i 20% od nadwyżki ponad 22 256 zł

 

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Nowe przepisy w ustawie o podatku od spadków i darowizn zaczęły obowiązywać dzień po opublikowaniu Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, czyli od 13 października 2022 r.

Oznacza to, że podatek od darowizny lub spadku otrzymanej po tej dacie powinien być liczony z uwzględnieniem najnowszych przepisów wprowadzonych omawianym rozporządzaniem.

 

Ewa Buczek
Senior Consultant | OW Tax
ewa.buczek@olesinski.com

Mateusz Ostrzygało
Consultant | OW Tax
mateusz.ostrzygalo@olesinski.com

 

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (Dz.U. 2022 poz. 2084).