Dłuższy termin na zgłoszenie do CRBR

Już nie 7, a 14 dni będą mieli przedsiębiorcy na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)[1]. Wprowadzona zmiana ułatwi realizację obowiązków podmiotom obowiązanym.

 

CRBR po zmianach

Nowy termin na zgłoszenia do CRBR to 14 dni roboczych liczonych od dnia:

  • wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
  • zmiany danych podmiotu w KRS, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do KRS, w terminie 14 dni od dnia zmiany.

Wydłużenie terminów dotyczy wszystkich podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do CRBR (m.in. spółek osobowych i kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń rejestrowych czy fundacji).

Jak dotychczas, nieco inaczej liczone są terminy dotyczące trustów, ale tutaj również wydłużono termin na zgłoszenie do 14 dni roboczych.

 

Ułatwienie dla grup kapitałowych

Dotychczasowy termin 7 dni roboczych był dla wielu zgłaszających problematyczny. Szczególnie podmioty należące do dużych międzynarodowych grup kapitałowych, miały trudności w uzyskaniu, w tak krótkim terminie, wszystkich danych potrzebnych do ustalenia aktualnych beneficjentów rzeczywistych i opisu ich uprawnień oraz zgromadzenia dokumentacji potwierdzającej powyższe dane.

Przy okazji zmiany terminu zgłoszeń, warto zweryfikować już wgrane do CRBR formularze (nadal zdarza się, że spółki w ramach tej samej grupy kapitałowej mają bezzasadnie wskazanych różnych beneficjentów). To też moment na analizę ostatnich zdarzeń dotyczących podmiotu obowiązanego (podwyższenie kapitału zakładowego, sprzedaż czy darowizna udziałów to tylko niektóre sytuacje, które mogą wymagać nowego zgłoszenia do CRBR).

 

Magdalena Kordas
Senior Associate | Radca prawny | OW Legal
magdalena.kordas@olesinski.com

Katarzyna Chmielewska
Associate | OW Legal
katarzyna.chmielewska@olesinski.com

 

[1] 10 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Magdalena Kordas

Manager
Radca prawny | OW Legal

magdalena.kordas@olesinski.com

Katarzyna Chmielewska

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.chmielewska@olesinski.com