...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Dialog Liderów 2020

Rok 2020 nie jest dotychczas najłatwiejszym dla gospodarki. Sytuacja zmienia się dynamicznie, a wraz z nią oczekiwania i możliwości konsumentów. Diagnoza jest jedna: przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z kryzysem, przygotowując na nowo strategie działania w obecnej rzeczywistości. To czas na podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących dalszego rozwoju biznesu.

Podczas tegorocznej edycji Dialogu Liderów, grono ekspertów rozpocznie dyskusje związane z tematami strategicznymi, na których powinni w najbliższym czasie skupić się właściciele i zarządy przedsiębiorstw. Przedstawiciele różnych branż podejmą się analizy dostępnych danych, aby nakreślić możliwe kierunki zmian i rozwoju dla poszczególnych sektorów rynku.

Pośród grona uczestniczących w spotkaniu praktyków, znajduje się Rafał Olesiński, który z uczestnikami podzieli się wiedzą z dwóch perspektyw – zarówno doradcy, jak i właściciela biznesu.

Zachęcamy do zapoznania się z agendą spotkania – poza inspirującymi rozmowami na niełatwe tematy, na uczestników czekają również praktyczne warsztaty. Nad całością wydarzenia czuwać będzie Robert Krool.

Szczegółowa agenda i informacje o zapisach są dostępne pod linkiem.