Dematerializacja akcji dobiega końca – ważne zmiany po 1 marca

Proces dematerializacji akcji, do którego w zeszłym roku zobligowane zostały spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, dobiega końca. Od 1 marca działać zacznie rejestr akcjonariuszy a codzienność spółek akcyjnych ulegnie wielu zmianom. Najważniejsze z nich przedstawiamy poniżej:

  1. Przestanie istnieć księga akcyjna – w jej miejsce działać będzie rejestr akcjonariuszy, który prowadzony będzie przez dom maklerski, bank lub depozyt papierów wartościowych.
  2. Papierowy dokument akcji straci moc i zostanie zastąpiony wpisem w rejestrze akcjonariuszy (w przypadku spółek prywatnych) lub zapisem na rachunku papierów wartościowych (w przypadku spółek publicznych). Wykazanie statusu akcjonariusza wobec spółki na podstawie papierowych akcji możliwe będzie tylko do 2026 roku.
  3. Potwierdzenie uprawnień z akcji odbywać się będzie na podstawie rejestru akcjonariuszy lub świadectwa rejestrowego, które wydawane będzie na wniosek akcjonariusza. Do czasu zwrotu świadectwa akcje zostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem rozporządzeń.
  4. Akcjonariusze, którzy nie zostali wpisani do rejestru / depozytu papierów wartościowych do momentu wpisu nie będą mieli uprawnień akcjonariuszy, m.in. prawa do dywidendy oraz prawa głosu na zgromadzeniach.
  5. Zbycie akcji będzie wymagało konstytutywnego wpisu do rejestru – podmiot prowadzący rejestr będzie miał 7 dni na dokonanie wpisu o zbyciu akcji i dopiero od tego momentu będzie ono skuteczne (przejdzie właność).
  6. Rejestr będzie jawny dla akcjonariuszy i spółki, którzy uzyskają wgląd do pełnej struktury akcjonariatu.
  7. Jeżeli statut spółki nie będzie przewidywał inaczej, dywidenda wypłacana będzie przez podmiot prowadzący rejestr lub KDPW.

 

Więcej informacji na temat rejestru akcjonariuszy oraz praktycznych kwestii związanych z dematerializacją znajdą Państwo na naszym blogu.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

Anna Czornik
Senior Associate | Radca prawny
anna.czornik@olesinski.com

Anna Czornik-Sęczkowska

Manager
Radca prawny | OW Legal

anna.czornik@olesinski.com