Przeprowadzenie obowiązkowego szkolenia okresowego BHP należy do obowiązków pracodawcy. Epidemia koronawirusa znacząco zmieniła jednak funkcjonowanie działów HR w firmach, w tym także w zakresie szkoleń okresowych BHP.

 

Epidemia bez szkoleń okresowych BHP?

Formalnie przedsiębiorcy nie mają obecnie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych – termin obowiązywania obecnych uległ wydłużeniu. Ma to związek z rozwiązaniami wprowadzonymi na czas pandemii.

Aktualnie obowiązujące przepisy, wydłużają termin na przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP do 60. dnia od odwołania stanu epidemii (który w Polsce wciąż trwa od 20 marca). W konsekwencji obecnie firmy nie muszą bezwzględnie szkolić pracowników, wszelkie czynności w tym zakresie mogą odłożyć do wyżej wspomnianego czasu. Tyle formalnych wymogów, jak jednak podejść do tematu w praktyce?

 

Opcja przeprowadzenia szkoleń – do decyzji pracodawcy

Warto jednak pamiętać, że powyższe wyłącza bezwzględny obowiązek, ale nie zakazuje przeprowadzania szkoleń. Dlatego jeżeli pracodawca chce i może utrzymać ciągłość szkoleń okresowych, pod pewnymi warunkami może to zrobić. Przeprowadzone wtedy szkolenie będzie ważne i skuteczne.

Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy pracodawca z jakichś względów widzi potrzebę przypomnienia podstawowych zasad BHP swoim pracownikom – w ramach szkoleń okresowych. Może to dotyczyć zarówno całej załogi, jak i wybranych grup pracowniczych.

Przykładem, kiedy z perspektywy pracodawcy szczególnie niewskazane jest wstrzymywanie szkoleń, może być praca na stanowiskach, na których występuje szczególnie duże ryzyko wypadku przy pracy lub tam, gdzie obserwowane są nieprawidłowości.

Dodatkową motywacją, zwłaszcza w przypadku dużych zakładów pracy, może być stosunkowo krótki  60-dniowy okres po odwołaniu stanu epidemii na uzupełnienie „wstrzymanych” szkoleń – który może okazać się niewystarczający, jeżeli zaległe szkolenia trzeba będzie przeprowadzić dla dużej części załogi.

 

O czym pamiętać organizując szkolenie?

Decydując się na przeprowadzenie szkolenia BHP należy pamiętać, że skoro ich przeprowadzenie nie jest obecnie obowiązkowe, a ponadto trwa stan epidemii i ryzyko zakażenia COVID-19 wciąż jest spore, pracodawca powinien każdorazowo ocenić decyzję o przeszkoleniu pracowników. W przypadku zaplanowania szkolenia okresowego w tym czasie, należy oczywiście wybrać odpowiednie rozwiązania praktyczne i zadbać o reżim sanitarny – ograniczając w ten sposób ryzyko zakażenia.

Katarzyna Serwatka

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.serwatka@olesinski.com

Katarzyna Wężyk

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.wezyk@olesinski.com