Czy nadchodzące zmiany w ustawie o KRS pomogą zwalczać kradzież spółek?

22 marca na stronie rządowej przekazano informację, że Rada Ministrów przyjęła projekt zmieniający ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie wiadomo jeszcze, kiedy trafi on do Sejmu, ale już znamy jego najważniejsze założenia. Obejmują one w szczególności przeciwdziałanie zjawisku tzw. kradzieży spółek, poprzez zapewnienie wspólnikom i organom spółek „newslettera” z informacjami o wszczętych postępowaniach rejestrowych i wpisach w rejestrze.

Kradzież spółek oznacza proceder składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego o zmianę osób reprezentujących dany podmiot, oparty o załączanie do wniosku sfałszowanych dokumentów, rzekomo zaświadczających zgłaszaną zmianę. Do tej pory członkowie organów i wspólnicy spółek niejednokrotnie nie mieli pojęcia o takich wnioskach, a z tej niewiedzy korzystały osoby składające sfałszowane dokumenty.

Projektowana nowelizacja zakłada, że członkom organów i wspólnikom spółek zostanie udostępniony „newsletter”, w którym pojawią się automatyczne powiadomienia o wszelkich sprawach rejestrowych dotyczących podmiotu, jak i o dokonaniu wpisu dla podmiotu do rejestru. Informacja o zarejestrowanej sprawie będzie obejmować numer KRS podmiotu, sygnaturę sprawy i datę rejestracji, zaś informacja dotycząca wpisu do rejestru dodatkowo datę wpisu (zamiast daty rejestracji) i jego numer. Możliwość skorzystania przez daną osobę z „newslettera” będzie ograniczona do maksymalnie 50 podmiotów.

 

Skorzystają nie tylko członkowie organów i wspólnicy

Proponowana zmiana pozwoli uprawnionym organom i wspólnikom na dołączenie do toczących się postępowań rejestrowych i interwencję przeciwko wnioskom opartym o sfałszowane dokumenty. Jeśli dowiedzą się o tym już po wpisie – będą mogły go zaskarżyć. Nowelizacja ma również umożliwić zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

Niezależnie od głównego celu nowelizacji, pozwoli ona też na odciążenie w pewnej mierze infolinii wydziałów rejestrowych. „Newsletter” będzie mógł być wykorzystany przez uprawnione osoby do sprawnego otrzymywania informacji o kluczowych momentach sprawy rejestrowej, czyli zarejestrowaniu jej przez sąd, a także wpisie kończącym sprawę.

Planowane wejście w życie zmian ma nastąpić 19 maja 2022 roku. Przed projektem jeszcze ścieżka legislacyjna.

Proponowane zmiany mogą w dużym stopniu zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawnego przez zapewnienie organom spółek i ich wspólnikom informacji w razie próby kradzieży spółki. Przy okazji wzmocnią też rolę informacyjną KRS.

 

Cyryl Szudra
Manager | Adwokat
cyryl.szudra@olesinski.com

Jakub Trzciński
Junior Associate | Dział prawny
jakub.trzcinski@olesinski.com

Cyryl Szudra

Manager
Adwokat | OW Legal

cyryl.szudra@olesinski.com