...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Czy interpretacje w sprawie IP Box (w końcu) będą chronić podatnika?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wycofuje skargi kasacyjne w sprawach dotyczących IP Box. Jest to prawdopodobnie efekt nowych wytycznych Ministerstwa Finansów.

 

Dotychczasowe interpretacje IP Box

Podatnik, składając wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ulgi IP BOX, musiał liczyć się z szeregiem pytań, które zadawał Dyrektor KIS przed wydaniem interpretacji. Między innymi o to, czy podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową, co jest jednym z głównych warunków skorzystania z ulgi IP Box.

Jeżeli wnioskodawca przyznał, że taką działalność prowadzi, to Dyrektor KIS wydawał pozytywną interpretację indywidualną, co oznaczało, że podatnik ma prawo do skorzystania z przedmiotowej ulgi.

Problemem było to, że w toku kontroli lub postępowania, prawo do skorzystania z ulgi mogło być łatwo podważone przez organy podatkowe. Interpretacja nie rozstrzygała, czy wnioskodawca rzeczywiście prowadzi działalność badawczo-rozwojową, a potwierdzała jedynie taki stan faktyczny. Interpretacja nie chroniła podatnika, jeżeli organ prowadzący kontrolę uznał, że ten takiej działalności nie prowadzi.

 

Ale nie o to chodzi w interpretacjach podatkowych…

Uzyskanie pozytywnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przede wszystkim ma pełnić funkcję ochronną dla podatnika. Z tego powodu część wnioskodawców nie odpowiadała na pytania Dyrektora KIS, uzasadniając, że to do niego należy decyzja o skorzystaniu z ulgi. W efekcie Dyrektor KIS odmawiał wydania interpretacji podatkowej, twierdząc, że wnioskodawca nie uzupełnił stanu faktycznego, co uniemożliwiło wydanie interpretacji.

Podatnicy kierowali wówczas skargi do sądów administracyjnych, co wydłużało postępowania o kilka lat. W wielu przypadkach WSA przyznawał rację podatnikom, co powodowało składanie skarg kasacyjnych przez Dyrektora KIS.

 

Zmiana podejścia fiskusa

Niedawno Minister Finansów skierował do KIS pismo dotyczące wydawania interpretacji w zakresie IP Box. Widać już efekty wdrażania tych wytycznych – Dyrektor KIS wycofał z NSA co najmniej 34 swoich skarg kasacyjnych. Oznacza to, że orzeczenia WSA stają się prawomocne, a Dyrektor KIS musi wydać interpretacje w zakresie IP Box.

Może to skrócić czas uzyskania interpretacji dotyczącej IP Box i dużo zwiększyć jej ochronę. Dyrektor KIS powinien teraz odpowiadać na pytania podatników, a nie, jak do tej pory, przenosić ciężar odpowiedzi na podatnika.

 

W przypadku pytań związanych z IP Box lub innymi ulgami podatkowymi, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Martyna Górecka

Senior Consultant
Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com

Jakub Papla

Consultant
OW Tax

jakub.papla@olesinski.com