Cyfryzacja procesu inwestycyjnego. Najważniejsze zmiany w prawie budowlanym

Cyfryzacja procesu inwestycyjnego powoli staje się faktem. 1 lipca w życie wchodzą kolejne, liczne zmiany ustawy Prawo budowlane, które nas do tego przybliżą. To efekt zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz przepisów ustawy nowelizującej Prawo budowlane.

 

Nowości w aplikacji e-budownictwo

Z punktu widzenia uczestników procesu inwestycyjnego, szczególnie istotne jest udostępnienie nowych funkcji aplikacji e-budownictwo – od 1 lipca  będzie można za jej pomocą złożyć, m.in. wniosek o:

  1. pozwolenie na budowę,
  2. wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu,
  3. wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
  4. pozwolenie na budowę tymczasowego budynku,
  5. uproszczoną legalizację,
  6. pozwolenie na użytkowanie,
  7. pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem budowy,
  8. zawiadomienie o zakończeniu budowy.

 

Co więcej, również 1 lipca, w życie wchodzi zmiana umożliwiająca sporządzenie projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) w postaci elektronicznej.

Nowe przepisy rozszerzają także możliwość załączania do wniosków lub zaświadczeń kopii dokumentów zamiast oryginałów. Już teraz, po niedawnych nowelizacjach prawa budowlanego, w przypadku szeregu dokumentów, wystarczające jest przedłożenie jedynie ich kopii (np. kopie uzgodnień, opinii i pozwoleń załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę). Od 1 lipca dotyczyć to będzie także decyzji o warunkach zabudowy przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę.

 

Przyspieszenie dzięki cyfryzacji

Prawidłowo wdrożona cyfryzacja procesu budowlanego powinna przyśpieszyć wykonywane w ramach tego procesu formalności, dostarczyć oszczędności inwestorom i usprawnić samą realizację robót budowlanych. Następnymi zapowiadanymi etapami cyfryzacji procesu inwestycyjnego jest wdrożenie Elektronicznego Dziennika Budowy, a później wdrożenie Elektronicznej Książki Obiektu.

Z zainteresowaniem śledzimy zarówno inicjatywy ustawodawcy w zakresie cyfryzacji procesu budowlanego, jak i pojawiające się na rynku nowoczesne narzędzia. Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach we wdrażaniu tych planów.

 

Maciej Król
Manager | Radca prawny
maciej.krol@olesinski.com

Szymon Gancewski
Associate | Dział prawny
szymon.gancewski@olesinski.com

Maciej Król

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

maciej.krol@olesinski.com

Szymon Gancewski

Senior Associate
Adwokat | OW Legal

szymon.gancewski@olesinski.com