Weszły w życie przepisy Prawa budowlanego pozwalające składać wnioski i dokonywać zgłoszeń przez Internet. To jeden z etapów tzw. cyfrowej rewolucji w budownictwie.

Inwestorzy uzyskali dostęp do nowych funkcjonalności portalu prowadzonego przez Generalny Urząd Nadzoru Budowlanego[1], na którym dostępne są już:

 • wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy,
 • wniosek o legalizację,
 • zgłoszenie robót budowlanych,
 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 • zgłoszenie rozbiórki,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
 • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • wniosek o wejście na sąsiadujący teren,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego,
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku

 

Kolejne etapy cyfryzacji procesu inwestycyjnego mają być wdrażane stopniowo. Według przepisów Prawa budowlanego i zapowiedzi GUNB, już od 1.07.2021 roku, inwestorzy będą mogli złożyć online kolejne wnioski, w tym przede wszystkim wniosek o pozwolenie na budowę. Załączniki do wniosków online również składa się elektronicznie – od 1 lipca bieżącego roku projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany inwestorzy będą mogli przesyłać do organu w wersji elektronicznej.

W ubiegły wtorek (09.02.2021) GUNB opublikował harmonogram cyfryzacji procesu inwestycyjnego. Według „Podstawowej mapy drogowej cyfryzacji”[2], kolejne etapy tzw. cyfrowej rewolucji, przewidują m.in. wdrożenie Elektronicznego Dziennika Budowy jeszcze w tym roku, a w przyszłym także Elektronicznej Książki Obiektu.

Prawidłowo wdrożona cyfryzacja procesu budowlanego powinna przyśpieszyć wykonywane formalności, dostarczyć oszczędności inwestorom i usprawnić samą realizację robót budowlanych.

Cyfryzacja procesu inwestycyjnego następuje także niezależnie od działań polskiego ustawodawcy – inwestorzy coraz chętniej korzystają z nowoczesnych narzędzi (takich jak np. np. Building Information Modeling – BIM[3]) lub wymagają korzystania z tych narzędzi od wykonawców.

Z zainteresowaniem śledzimy zarówno inicjatywy ustawodawcy, jak i pojawiające się na rynku nowoczesne narzędzia. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach we wdrażaniu cyfryzacji procesu budowlanego.

 

Maciej Król
Manager | Radca prawny
maciej.krol@olesinski.com

Szymon Gancewski
Associate | Dział prawny
szymon.gancewski@olesinski.com

 


[1] https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

[2] https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/mapa_cyfryzacji.png?977

[3] A. Anger [w:] Almanach Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa 2016-2020, tekst pt. „BIM w Polsce”, s. 16.

Maciej Król

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

maciej.krol@olesinski.com

Szymon Gancewski

Senior Associate
Adwokat | OW Legal

szymon.gancewski@olesinski.com