Coraz mniej czasu na wdrożenie PPE

Pracownicze Plany Kapitałowe zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r., przy czym obowiązek przystąpienia do PPK obejmie największych pracodawców od 1 lipca 2019 r. Firmy, które zdecydowały się na wdrożenie Pracowniczych Planów Emerytalnych jako alternatywy dla PPK powinny jak najszybciej podjąć działania oraz poinformować o tym ZOZ. Specjaliści O&W z zakresu prawa pracy przygotowali harmonogram wprowadzenia obu programów, który może pomóc przedsiębiorcom w terminowym wdrożeniu jednego z nich. Zachęcamy do zapoznania się z grafikami: