Jak zapowiadaliśmy w jednym z ostatnich newsletterów, dobiegły końca prace mające na celu ujednolicenie zasad przekraczania granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Od 1 lipca 2021 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) zobowiązane są do uznawania unijnych certyfikatów COVID (UCC) wydanych przez inne państwo, jako dowodów odbycia szczepienia przeciwko COVID-19, powrotu do zdrowia po przebytym zakażeniu lub posiadania negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Pełna treść rozporządzenia dostępna jest TUTAJ.

Międzynarodowa uznawalność UCC z pewnością ułatwi organizację podróży służbowych czy delegowanie pracowników na terenie UE w dobie pandemii. W Polsce certyfikaty można łatwo uzyskać online (w Internetowym Koncie Pacjenta) lub w odpowiednich placówkach leczniczych (punktach szczepień, przychodniach POZ). Nie jest konieczne ich tłumaczenie, a państwa członkowskie mają obowiązek uznania ich treści. Teoretycznie więc podróżowanie w ramach UE i EOG dla osób zaszczepionych / ozdrowieńców / legitymujących się negatywnym wynikiem testu powinno być znacznie ułatwione.

 

Niejednolite zasady przekraczania granic

Niestety, nowe przepisy nie zapewniają pełnej koordynacji obostrzeń oraz ograniczeń w zakresie przekraczania granic na terenie całej UE. Zgodnie z zaleceniami Rady UE, osoby w pełni zaszczepione na co najmniej 14 dni przed przekroczeniem granicy, ozdrowieńcy posiadający pozytywny wynik testu (nie starszy niż 180 dni) oraz osoby posiadające negatywny wynik testu PCR (do 72 godzin wstecz) lub antygenowego (do 48 godzin wstecz), nie powinny być poddawane testom, kwarantannie ani izolacji. Zalecenia te nie są jednak wiążące, a w praktyce każda podróż zagraniczna wymaga weryfikacji przepisów obowiązujących w danym państwie członkowskim.

Przede wszystkim, posiadanie UCC nie zawsze zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny. Większość państw członkowskich stosuje obecnie klasyfikację krajów i regionów UE w oparciu o sytuację epidemiczną. W zależności od państwa, z którego przyjeżdża podróżny (lub w którym przebywał on w ostatnim czasie), stosowane są różne ograniczenia i obostrzenia. W przypadku przyjazdu z krajów „wysokiego ryzyka” kwarantanna może okazać się konieczna niezależnie od posiadanego UCC (np. na Słowacji, w Niemczech).

Ponadto w poszczególnych krajach różnią się między innymi:

  • okresy uznawalności szczepień – część państw członkowskich zwalnia z dodatkowych ograniczeń osoby zaszczepione pierwszą z dwóch dawek szczepionki (np. Austria, Słowacja – 21 dni po podaniu pierwszej dawki) lub wprowadza maksymalny okres honorowania przebytego szczepienia (np. Austria – 270 dni od ostatniej dawki, Szwajcaria – 1 rok od ostatniej dawki);
  • okresy uznawalności pozytywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 jako potwierdzenia statusu ozdrowieńca (np. Niemcy – ważny jest test przeprowadzony co najmniej 28 dni i maksymalnie 6 miesięcy wcześniej, Belgia – ważny jest test przeprowadzony co najmniej 11 dni i maksymalnie 180 dni wcześniej);
  • uznawalność negatywnego wyniku testu (np. Estonia – wyłącznie test PCR, Holandia – test PCR lub antygenowy).

 

Podróże będą łatwiejsze

Pomimo powyższych różnic w honorowaniu poszczególnych certyfikatów oraz w stosowanych przez państwa członkowskie obostrzeniach, bez wątpienia podróże służbowe i prywatne wewnątrz UE będą ułatwione dzięki UCC. Status osoby zaszczepionej lub ozdrowieńca w większości przypadków zwolni z obowiązujących ograniczeń, a unijny certyfikat poświadczający negatywny wynik testu diagnostycznego nie będzie wymagał tłumaczenia czy dostosowania jego treści do wymogów danego kraju.

W dalszym ciągu zalecana jest jednak weryfikacja odpowiednich przepisów przed każdą podróżą zagraniczną. Pomocne w tym zakresie mogą okazać się unijne strony internetowe, na których znaleźć można informacje o aktualnych obostrzeniach we wszystkich państwach członkowskich UE i EOG: https://reopen.europa.eu/pl/.

 

Milena Turos
Senior Associate | Radca prawny
milena.turos@olesinski.com

Ewa Pabian
Associate | Dział prawny
ewa.pabian@olesinski.com

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com

Ewa Pabian

Senior Associate
OW Legal

ewa.pabian@olesinski.com