Cable-pooling szansą na rozwój OZE

Współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej przez instalacje OZE od tego miesiąca jest możliwe – 1 października  weszły w życie przepisy regulujące tzw. cable-pooling. Branża energetyczna od dawna postulowała wprowadzenie tego rozwiązania, jako odpowiedzi na problem nieefektywnego wykorzystywania mocy OZE oraz licznych odmów przyłączenia instalacji do sieci. Czym w praktyce jest cable-pooling i czy nowe przepisy rzeczywiście są szansą na rozwój sektora?

 

Cable-pooling, czyli…

Cable-pooling polega na wykorzystaniu tego samego przyłącza do sieci elektroenergetycznej na potrzeby uruchomienia więcej niż jednej instalacji OZE. W praktyce na jednym przyłączu mogą funkcjonować np. farma wiatrowa oraz słoneczna, dzięki czemu wytwarzanie energii z tych źródeł będzie bardziej zrównoważone i efektywne. Gdy nie świeci słońce, a wieje wiatr, to energia może być generowana i wprowadzana do sieci z farmy wiatrowej – i na odwrót. Jeżeli natomiast przyłączona była wyłącznie farma słoneczna, to brak słońca oznaczałby brak produkcji energii z tej instalacji. W konsekwencji, pomimo ograniczonej przepustowości sieci (tj. ilości wygenerowanej energii, którą sieć może „przyjąć”), w systemie może działać więcej równoważących się instalacji OZE, co przekłada się na większą ilość dostępnej zielonej energii dla odbiorców.

 

Co przewidują nowe przepisy?  

Nowelizacja Prawa energetycznego (projekt UC99[1]), która obejmuje regulacje dotyczące cable-pooling, przewiduje m.in.:

  • możliwość przyłączenia w jednym miejscu do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV dwóch lub większej liczby instalacji odnawialnego źródła energii, należących do jednego lub większej liczby podmiotów;
  • wydanie dla instalacji korzystających z cable-poolingu jednych warunków przyłączenia oraz zawarcie z operatorem sieci jednej umowy przyłączeniowej;
  • możliwość przyłączenia instalacji, których suma mocy zainstalowanej będzie wyższa niż moc przyłączeniowa – w takim przypadku umowa przyłączeniowa musi również zawierać regulacje dotyczące sposobu zabezpieczenia zdolności technicznych do nieprzekraczania mocy przyłączeniowej,
  • posiadanie instalacji OZE przez różne podmioty – konieczne będzie wówczas zawarcie między tymi podmiotami porozumienia określającego m.in. zasady wspólnego wykonywania praw i obowiązków na etapie przyłączenia instalacji do sieci i późniejszego ich funkcjonowania oraz współpracy z operatorem sieci;
  • sankcje za przekroczenie mocy przyłączeniowej w postaci naliczania przez operatora sieci dodatkowych opłat, a nawet wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu energii przez instalacje lub całkowitego wstrzymania dostarczania z nich energii do sieci.

 

System energetyczny będzie bardziej elastyczny

Cable-pooling jest kolejnym z dodanych w ostatnim czasie do prawa energetycznego rozwiązań, które mają sprawić, że odnawialne źródła energii będą jeszcze lepiej wkomponowane w polski system energetyczny. Na mechanizm powinny zwrócić uwagę nie tylko podmioty profesjonalnie zajmujące się wytwarzaniem energii, ale także te planujące posiadanie instalacji OZE na własny użytek (np. zakłady produkcyjne), dla których cable-pooling może stanowić remedium na ograniczoną moc przyłączeniową.

W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu.

 


[1] http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1216-2023/$file/9-020-1216-2023.pdf

Jacek Karp

Counsel
Radca prawny | OW Legal

jacek.karp@olesinski.com