Już 1 października 2023 r. zaczną obowiązywać regulacje CBAM. To najnowsze unijne rozporządzenie ustanawiające system opłat związanych z importem do UE towarów, których produkcja powoduje uwolnienie do atmosfery znacznej ilości gazów cieplarnianych. Są to m.in.:

 • energia elektryczna,
 • wodór,
 • cement,
 • produkty stalowe, z żelaza lub z aluminium,
 • nawozy.

Importerzy będą musieli odpowiednio ewidencjonować wprowadzanie na teren UE wysokoemisyjnych towarów pochodzących z krajów trzecich (m.in. Chin, USA, Kanady), w których obowiązują mniej rygorystyczne względem UE przepisy związane z emisjami gazów cieplarnianych oraz uiszczać nowe opłaty.

Chociaż obowiązki wynikające z CBAM będą wchodzić w życie stopniowo (całość – od 1 stycznia 2026 r.), to pierwsze sprawozdanie CBAM – za IV kwartał 2023 r. – będzie trzeba złożyć już do końca stycznia 2024 r., a od października tego roku zacząć kompletować niezbędne do przygotowania sprawozdania dane.

Z tego względu wszyscy przedsiębiorcy, którzy importują wskazane wyżej towary, powinni niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, aby zapewnić zgodność swojej działalności z najnowszymi regulacjami UE.

 

W tym celu zachęcamy do udziału w naszym webinarium już 19 września 2023 r. (wtorek) w godz. 10:00-11:30.

>>REJESTRACJA

 

AGENDA:

 1. Czym jest CBAM?
 2. Zakres stosowania nowych regulacji
  • przedsiębiorcy podlegający CBAM
  • towary objęte CBAM
  • wyłączenia
 3. Nowe obowiązki przedsiębiorców
 4. Przeciwdziałanie praktykom obchodzenia przepisów
 5. Praktyczne aspekty CBAM – jak obliczać emisje i wypełniać obowiązki sprawozdawcze?
 6. Sesja Q&A

 

PRELEGENCI:

Spotkanie poprowadzą eksperci Olesiński i Wspólnicy oraz OW Analytics z obszaru:

 

Ochrony środowiska:

Olga Płoucha
Manager, Adwokat, OW Legal

Aleksandra Horowska
Associate, OW Legal

 

Podatków:

Joanna Ciołko-Wąsowicz
Manager, Doradca podatkowy, Radca prawny

Dorota Ustymowicz
Senior Consultant, OW Tax

 

Analityki:

Karol Sitkowski
Senior Analyst