W ubiegłym tygodniu Główny Inspektor Pracy ogłosił plan kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na 2021 r. Z zapowiedzi wynika, że PIP zaplanował przeprowadzenie ok. 52 tysięcy kontroli w przedsiębiorstwach.

 

Jakie obszary będą sprawdzane?

Nie jest niespodzianką, że kontrole w dużej mierze będą dotyczyć kwestii związanych z COVID–19. PIP zamierza weryfikować m.in., czy pracodawcy:

  • zapewnili pracownikom odpowiedni poziom BHP w okresie pandemii, przestrzegali obowiązujących przepisów i wdrożyli właściwe działania prewencyjne,
  • prawidłowo stosowali rozwiązania wynikające z tarczy antykryzysowej (m.in. w zakresie planowania czasu pracy i wypłaty wynagrodzeń) – oczywiście dotyczy to przede wszystkim tych pracodawców, którzy skorzystali z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP.

Inspektorzy wezmą pod lupę również inne problematyczne obszary z poprzednich lat, m.in. outsourcing pracowniczy, pracę tymczasową, legalność zatrudnienia, umowy cywilnoprawne czy też prawidłowość wdrożenia i obsługiwania przez pracodawców Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

PIP będzie także zwracał uwagę na organizację bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, bezpieczeństwo pracy podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego.

 

Jak przygotować się do kontroli PIP?

Przedsiębiorcy powinni zweryfikować:

  • czy wdrożyli odpowiednie (dostosowane do specyfiki danego zakładu pracy) działania prewencyjne w związku z COVID–19 i czy są one zgodne z najnowszymi wytycznymi PIP (w tym wprowadzenie procedury postępowania na wypadek podejrzenia / wystąpienia koronawirusa w zakładzie pracy),
  • czy wykonali wszystkie obowiązki wynikające z otrzymanego wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej i dysponują odpowiednią dokumentacją / dowodami na wypadek kontroli,
  • dokumentację maszyn, np. instrukcje, wymagane prawem certyfikaty, opisy stanowisk oraz szkolenia stanowiskowe – w odniesieniu do pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Jeśli przedsiębiorca już teraz zidentyfikuje jakiekolwiek nieprawidłowości w zakładzie pracy, to wciąż ma czas żeby zareagować (np. wdrożyć dodatkowe rozwiązania BHP), jeszcze zanim inspektor zapuka do drzwi zakładu.

 

Więcej informacji na temat planu kontroli PIP na 2021 r znajduje się pod adresem: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/120348,glowny-inspektor-pracy-przedstawil-program.html

 

Anna Chrobot
Partner | Adwokat
anna.chrobot@olesinski.com

Joanna Dybciak-Kluska
Senior Associate | Dział prawny
joanna.dybciak@olesinski.com