35-godzinny tydzień pracy – projekt ustawy w Sejmie

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który zakłada stopniowe skrócenie normy tygodniowego czasu pracy z średnio 40 godzin do 35 godzin, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości wynagrodzeń.

 

Co jest główną przyczyną propozycji skrócenia czasu pracy?

Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Polacy pracują 1830 godzin rocznie[1]. Jest to szósty najwyższy wynik krajów OCED, a także drugi najwyższy wynik wśród krajów Unii Europejskiej.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, długi czas pracy związany jest z szeregiem problemów zdrowotnych – od bezsenności, napięcia nerwowego i zwiększonego ryzyka depresji po poważniejsze choroby, w tym choroby serca.

Osoby pracujące powyżej 40 godzin są również bardziej narażone na ryzyko udaru mózgu, w stosunku do tych pracujących krócej.

 

Wypoczęty pracownik jest zdrowszy i bardziej efektywny

Zgodnie z założeniami projektu, skrócenie dnia pracy do 7 godzin będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie pracowników oraz przyczyni się do jego poprawy. Co więcej, wypoczęty pracownik powinien pracować sprawniej i efektywniej – pozwoli mu to wykonywać tą samą pracę w mniejszym wymiarze czasu.

Dotychczas reformy wprowadzające krótszy tydzień pracy stosowane były na szczeblu ustawowym (w państwach europejskich) oraz testowane przez przedsiębiorstwa prywatne. Próby wykazały, że skrócenie czasu pracy (poprzez skrócenie dnia pracy lub tygodnia pracy) nie tylko nie wpłynęło negatywnie na ilość i jakość świadczonej przez pracowników pracy, ale powodowało zwiększenie jej efektywności i wzrost zysków danego przedsiębiorstwa. Zauważono, że pracownicy wykonywali więcej zadań w przeciągu 7, bądź nawet 6 godzin pracy, niż uprzednio w trakcie 8 godzinnych dni pracy. Skrócenie czasu pracy wpłynęło również na zmniejszenie rotacji pracowników oraz absencji chorobowych.

 

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Do proponowanych zmian należy na razie podejść ostrożnie – po pierwsze, projekt jest na wczesnym etapie legislacji, stosunkowo niedawno wpłynął do Sejmu. Ponadto, autorem projektu ustawy jest grupa posłów Lewicy, co może mieć istotny wpływ na poparcie go w Sejmie oraz realne szanse jego przyjęcia.

Na chwilę obecną o projekcie wypowiedział się Związek Powiatów Polskich. Wskazał, że jest gotowy poprzeć poselski projekt ustawy pod warunkiem, że ustawodawca przedstawi kompleksowy system reorganizacji pracy jednostek samorządu oraz zapewni stabilne źródło sfinansowania lub współfinansowania reformy.

 

Joanna Czajor
Senior Associate | OW Legal
joanna.czajor@olesinski.com

Ludmiła Łuczak
Manager | Radca prawny | OW Legal
ludmila.luczak@olesinski.com

 

[1] Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/oecd-organizacja-wspolpracy-gospodarczej-i-rozwoju2

Ludmiła Łuczak

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

ludmila.luczak@olesinski.com