• Pomoc publiczna, w szczególności na B+R
  • Fundusze unijne, granty rządowe

Mateusz Składanowski

Senior Consultant

OW State aid

Specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym związanym z funduszami strukturalnymi UE, którymi zajmuje się od ponad 12 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej, a przez prawie 9 lat pracował przy udzielaniu grantów na badania i rozwój (B+R).

W swojej karierze zawodowej przygotowywał konkursy ze środków unijnych skierowane do przedsiębiorców oraz do sektora nauki. Przygotowywał pierwszy w Polsce konkurs finansujący projekty, które są przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI). Doradzał również przedsiębiorcom i organizacjom badawczym w procesie aplikowania o środki oraz w toku realizacji projektów.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo. Już w czasie studiów uczestniczył we wdrażaniu pierwszej po akcesji Polski perspektywy finansowej UE.

Ukończył organizowaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej Akademię Menadżerów Programowych, w trakcie której miał okazję poznać ekosystem innowacji w Izraelu, Holandii czy Danii.

Biegle włada językiem angielskim.

W wolnym czasie chodzi do opery i ogląda dobre filmy.

  • Pomoc publiczna, w szczególności na B+R
  • Fundusze unijne, granty rządowe

Aktualności

Publikacja | OW State aid (pomoc publiczna)

Dofinansowanie na cyfryzację i robotyzację – najważniejsze informacje o konkursie

Mateusz Składanowski

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | OW State aid (pomoc publiczna)

Dofinansowanie na cyfryzację i robotyzację – najważniejsze informacje o konkursie

Mateusz Składanowski

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | OW State aid (pomoc publiczna)

Fundusze UE na lata 2021-2027 dla biznesu

Jacek Łuczyński

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | OW State aid (pomoc publiczna)

Fundusze UE na lata 2021-2027 dla biznesu

Jacek Łuczyński

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | HR / prawo pracy

Popraw płynność finansową, optymalizuj koszty, szukaj oszczędności

Wojciech Fryze

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | HR / prawo pracy

Popraw płynność finansową, optymalizuj koszty, szukaj oszczędności

Wojciech Fryze

CZYTAJ WIĘCEJ