• HR / Prawo pracy / zatrudnianie kadry menadżerskiej
 • Nieruchomości i proces budowlany
 • Specjalne strefy ekonomiczne
 • Wprowadzanie zagranicznych podmiotów na rynek polski
 • Wsparcie działów zakupów / kontrakty
 • Spory z zakresu prawa pracy oraz procesu budowlanego

Magdalena Maślak-Gościmińska

Manager

Adwokat | OW Legal

Jest specjalistką w zakresie szeroko pojętego prawa pracy oraz prawa gospodarczego – w szczególności kontraktowego. Posiada również doświadczenie w obszarze procesu budowlanego.

Magdalena na co dzień wspiera działy HR oraz działy zakupów dużych i średnich podmiotów gospodarczych, głównie z branży produkcyjnej (motoryzacyjna, branża wsparcia logistycznego), z kapitałem międzynarodowym.

Doradza w kwestiach związanych z rozpoczęciem zatrudnienia (wybór modelu zatrudnienia, ustalanie zakresu zakazu konkurencji), a także z jego zakończeniem (zwolnienia indywidualne, grupowe, programy dobrowolnych odejść), w tym wyższej kadry menadżerskiej.

Kompleksowo opracowuje i doradza w zakresie polityk i innych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, opiniuje i negocjuje umowy z agencjami pracy tymczasowej, o świadczenie usług rekrutacyjnych, o udzielanie świadczeń zdrowotnych etc. Prowadziła również projekty z zakresu doradztwa antykryzysowego (pozyskiwanie środków finansowych w celu utrzymania zatrudnienia / na pokrycie kosztów bieżącej działalności) oraz audyty z zakresu modelów zatrudniania w grupach kapitałowych.

Magdalena na bieżąco uczestniczy również w strategicznych projektach inwestycyjnych, wprowadzając zagranicznych inwestorów na rynek polski. Z sukcesem prowadziła negocjacje w zakresie rozpoczęcia działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych i pozyskania zezwoleń strefowych. Przygotowywała i negocjowała liczne umowy o roboty budowlane, a także umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” dotyczące zakładów produkcyjnych.

Doradza zarówno inwestorom, jak i generalnym wykonawcom przy realizacji kontraktów budowlanych m.in. w zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom, odstępowania od umów o roboty budowlane oraz w zakresie kar umownych i innych roszczeń związanych z procesem budowlanym.

Doradza również w języku niemieckim oraz angielskim. W ramach OW jest członkiem zespołu German Desk.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo oraz Stosunki Międzynarodowe. Ukończyła także Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz Szkołę Prawa Austriackiego na Uniwersytecie w Salzburgu. Stypendystka programu Erasmus, w ramach którego przez rok studiowała na Freie Universität Berlin.

Jej pasją są podróże z plecakiem po nieutartych szlakach.

W międzynarodowym rankingu The Legal 500 wyróżniona tytułem Recommended lawyer w dziedzinie Employment.

Obszary specjalizacji

 • HR / Prawo pracy / zatrudnianie kadry menadżerskiej
 • Nieruchomości i proces budowlany
 • Specjalne strefy ekonomiczne
 • Wprowadzanie zagranicznych podmiotów na rynek polski
 • Wsparcie działów zakupów / kontrakty
 • Spory z zakresu prawa pracy oraz procesu budowlanego

Aktualności

News | Ochrona danych osobowych, RODO

Otrzymaliśmy aż 11 wyróżnień w rankingu The Legal 500

Ludmiła Łuczak

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Ochrona danych osobowych, RODO

Otrzymaliśmy aż 11 wyróżnień w rankingu The Legal 500

Ludmiła Łuczak

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Ochrona danych osobowych, RODO

9 wyróżnień w The Legal 500

Lucyna Brayshaw

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Ochrona danych osobowych, RODO

9 wyróżnień w The Legal 500

Lucyna Brayshaw

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | HR / prawo pracy

Popraw płynność finansową, optymalizuj koszty, szukaj oszczędności

Wojciech Fryze

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | HR / prawo pracy

Popraw płynność finansową, optymalizuj koszty, szukaj oszczędności

Wojciech Fryze

CZYTAJ WIĘCEJ