• Bezpieczeństwo informacji
 • Dane osobowe
 • E-commerce
 • M&A / Restrukturyzacje
 • Obsługa obcokrajowców
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
 • Prawo marketingu i reklamy
 • Prawo spółek handlowych
 • RODO
 • Własność intelektualna
 • Własność przemysłowa
 • Wprowadzanie zagranicznych podmiotów na rynek polski
 • Znaki towarowe

Magdalena Kaleta-Maniak

Manager

Adwokat

Specjalizuje się w prawie TMT/ e-commerce i ochronie danych osobowych. Prowadzi bieżące doradztwo także w zakresie prawa marketingu i reklamy oraz prawa konsumenckiego.

Na co dzień doradza największym sklepom i serwisom internetowym w Polsce. Wspiera Klientów w bieżącej działalności operacyjnej i sprzedażowej oraz wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii. Prowadzi audyty stron internetowych i aplikacji mobilnych, niezbędnych dokumentów, procedur oraz treści. Odpowiada za zgodność stosowanych praktyki i postanowień umownych z prawami konsumentów.

Wspiera Klientów zarówno wbudowaniu strategii marketingowej, jak i bieżących działaniach marketingowych (online i offline), zapewniając bezpieczeństwo przepływu danych i komunikatów. Regularnie publikuje na portalach skierowanych do branży marketingowej, w tym w Marketing Przy Kawie.

Jako ekspert od danych osobowych – zarówno w obszarze e-commerce i marketingu, jak i w ogólnej działalności biznesowej – wdrażała RODO u kilkunastu podmiotów, w tym w międzynarodowych grupach kapitałowych. Prelegentka na branżowych konferencjach i autorka publikacji o tej tematyce. Jest autorką publikacji w eksperckich magazynach, w tym w Magazynie ODO.

Z O&W związana od 2013 roku. Kieruje zespołem doradców w zakresie TMT/ e-commerce i ochrony danych osobowych.

Doradza również w języku angielskim.

Wolny czas poświęca na podróże, również tzw. „city break”, podziwiając słynne zabytki i najciekawsze miejsca.

Obszary specjalizacji

 • Bezpieczeństwo informacji
 • Dane osobowe
 • E-commerce
 • M&A / Restrukturyzacje
 • Obsługa obcokrajowców
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
 • Prawo marketingu i reklamy
 • Prawo spółek handlowych
 • RODO
 • Własność intelektualna
 • Własność przemysłowa
 • Wprowadzanie zagranicznych podmiotów na rynek polski
 • Znaki towarowe

Aktualności

Publikacja | inne

Video: Zbliża się deadline na przegląd Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Magdalena Kaleta-Maniak

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | inne

Video: Zbliża się deadline na przegląd Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Magdalena Kaleta-Maniak

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo konsumenckie

Zwrot pieniędzy za zakupy online – w gotówce czy na wirtualny portfel?

Magdalena Kaleta-Maniak

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo konsumenckie

Zwrot pieniędzy za zakupy online – w gotówce czy na wirtualny portfel?

Magdalena Kaleta-Maniak

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo konsumenckie

Silniejszy Prezes UOKiK – nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Magdalena Kaleta-Maniak

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo konsumenckie

Silniejszy Prezes UOKiK – nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Magdalena Kaleta-Maniak

CZYTAJ WIĘCEJ