• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Chinese
 • Japan
 • Korean
 • Zrównoważony rozwój
 • Ochrona środowiska
 • Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

Aleksandra Walasek

Senior Associate

Dział prawny

Specjalizuje się w obszarach prawa ochrony środowiska oraz prawa budowlanego. Doradza dużym i średnim przedsiębiorstwom podczas procesów inwestycyjnych, a także przy realizacji i eksploatacji przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na środowisko. Uczestniczy w procesach obrotu nieruchomościami. W ramach tych projektów przygotowuje m.in. kompleksowe opinie prawne z zakresu prawa ochrony środowiska, a także wieloaspektowe umowy przy powstawaniu inwestycji, w tym umowy na roboty budowlane dla kluczowych klientów z branży deweloperskiej, energetycznej, produkcyjnej i automotive.

Dysponuje szeroką wiedzą w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, a także prawa autorskiego związanego z procesem powstawania nowych inwestycji.

Jej doświadczenie obejmuje m.in. wsparcie prawne w zakresie uzyskiwania pozwoleń z obszaru korzystania ze środowiska, analizę parametrów przedsięwzięcia pod kątem konieczności uzyskania pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń/zgłoszeń w zakresie emisji substancji do powietrza, a także pozwoleń w obszarze wytwarzania i gospodarowania odpadami, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Ponadto zapewnia kompleksowe doradztwo w sferze ustawowych obowiązków na etapie rozpoczęcia działalności zakładów, w tym produkcyjnych, po zakończonym etapie budowlanym.

Reprezentowała Klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z szeroko pojętym oddziaływaniem przedsięwzięć na środowisko, a także podczas kontroli Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.

W ramach obszaru Compliance i zarządzania ryzykiem odpowiedzialności osobistej realizowała projekty obejmujące Management Safety & Liability Matrix (MSALM) polegające na doradztwie prawnym w uporządkowaniu formalnego przypisania obowiązków w wybranych obszarach regulacyjnych.

Przeprowadzała kompleksowe audyty prawne działalności Klientów pod kątem oddziaływań na środowisko, w tym na potrzeby sprzedaży spółek.

Jest autorką wielu opinii prawnych z obszaru prawa ochrony środowiska, z uwzględnieniem rekomendacji w zakresie postępowania przy zmianach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zapewnia wsparcie merytoryczne w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków spółek związanych z importem substancji i/lub mieszanin na teren UE oraz Polski, również tych wynikających z rozporządzenia REACH i przepisów krajowych.

Przygotowuje umowy (w tym umowy o roboty budowlane na każdym etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięć) oraz reprezentuje klientów podczas negocjacji tych umów.

Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczestniczka studiów podyplomowych na kierunku prawo ochrony środowiska, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, gospodarki cyrkularnej, społecznej odpowiedzialności biznesu, zmian klimatycznych oraz ESG na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Aktywnie działa na rzecz fundacji i stowarzyszeń ochrony zwierząt.

Biegle włada językiem angielskim.

Obszary specjalizacji

 • Zrównoważony rozwój
 • Ochrona środowiska
 • Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

Aktualności

Wydarzenie | Energia, OZE i chemia

OZE – inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w przedsiębiorstwach – bezpłatne webinarium

Jacek Karp

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Energia, OZE i chemia

OZE – inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w przedsiębiorstwach – bezpłatne webinarium

Jacek Karp

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Zrównoważony rozwój

Europejski Zielony Ład w realizacji

Aleksandra Walasek

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Zrównoważony rozwój

Europejski Zielony Ład w realizacji

Aleksandra Walasek

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Ochrona środowiska

Opłatę za jednorazowe opakowania poniosą konsumenci

Olga Płoucha

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Ochrona środowiska

Opłatę za jednorazowe opakowania poniosą konsumenci

Olga Płoucha

CZYTAJ WIĘCEJ