Senior Consultant, Radca prawny, z Olesiński & Wspólnicy związana od 2013 r. Posiada wieloletnią praktykę zawodową obejmującą stałą, kompleksową obsługę średnich i dużych przedsiębiorstw, z polskim i zagranicznym kapitałem.

 

Jej doświadczenie obejmuje głównie doradztwo z zakresu prawa handlowego (w tym w obsługę wewnątrzkorporacyjną), prawa pracy (ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji w sporach sądowych) i prawa podatkowego (w tym dotyczące dokumentacji cen transferowych).

 

Brała udział m.in.: w procedurach, zakończonych sukcesem, a związanych z ubieganiem się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, a także przeglądach prawno – podatkowych i projektach restrukturyzacyjnych.

 

Jest współautorką takich publikacji jak m.in.: „Outsourcing Pracowniczy a ZUS” czy „Wnioski o dofinansowanie nie stanowią informacji publicznej”.

 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Biegle zna język angielski.

 

W wolnym czasie planuje kolejne podróże.