Weryfikacja szczepień i testów pracowników – poznaliśmy projekt ustawy

Pracodawcy będą mogli zweryfikować, czy pracownik jest osobą zaszczepioną, „ozdrowieńcem” lub posiada negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-COV-2. Na stronach sejmowych pojawił się długo wyczekiwany projekt ustawy, która to ureguluje. Przedstawiamy jego kluczowe założenia oraz wskazujemy na obszary, które będą wymagały uwagi przedsiębiorców.

 

Darmowe testy dla pracowników

Pierwszym założeniem projektu jest popularyzacja testów  diagnostycznych w kierunku COVID-19. Pracownikom oraz osobom na umowach cywilnoprawnych udzielone zostanie prawo do bezpłatnego wykonania badania, które ma być finansowane ze środków publicznych. Ilość dostępnych testów oraz szczegółowe zasady w tym zakresie określić ma rozporządzenie.

 

Żądanie udostępnienia wyniku testu

Kluczowym uprawnieniem dla pracodawców będzie możliwość żądania od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu przeciwko COVID-19, wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem.

Zwolnieni z tego obowiązku będą pracownicy, którzy przedstawią potwierdzenie szczepienia lub posiadania „statusu ozdrowieńca”. Informację w tym zakresie pracownicy przekazują w formie oświadczenia, a pracodawca może żądać ich udokumentowania poprzez okazanie np. unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Pracownik może jednak odmówić podania tego typu informacji – w takim wypadku odmowę traktuje się jako informację o braku negatywnego testu, statusu ozdrowieńca i szczepienia.

 

Uprawnienia pracodawcy w razie braku informacji o negatywnym teście

Jeżeli pracownik nie przekaże informacji lub poinformuje pracodawcę o brak zaszczepienia, negatywnego testu lub statusu ozdrowieńca, pracodawca będzie mógł:

  • dokonać zmian w funkcjonowaniu zakładu pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, w tym będzie uprawniony do zmiany sposobu wykonywania pracy przez pracowników lub osoby pozostające z nim w stosunku cywilnoprawnym;
  • dokonywać zmian w systemach lub rozkładach czasu pracy pracowników lub osób pozostających z nim w stosunku cywilnoprawnym;
  • polecić pracownikowi lub osobie pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą wykonywanie pracy poza miejscem jej wykonywania określonym w umowie, w ramach tej samej miejscowości lub powierzyć innego rodzaju pracę za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy, nie niższym niż dotychczasowe.

 

Weryfikacja klientów działalności objętej ograniczeniami

Dodatkowo zgodnie z projektem przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność objętą ograniczeniami „covidowymi”, nie podlegają tym ograniczeniom, jeżeli działalność jest wykonywana na rzecz osoby z negatywnym wynikiem, zaszczepionej lub ozdrowieńca. Projekt przyznaje w tym zakresie przedsiębiorcy prawo do żądania okazania odpowiednich zaświadczeń.

 

Dodatkowe obowiązki

Projekt ustawy, oprócz uprawnień, przewiduje także szereg obowiązków dla pracodawcy, który będzie chciał weryfikować swoich pracowników. Dotyczą one przede wszystkim zasad przetwarzania danych osobowych, w tym konieczności udzielenia odpowiednich upoważnień, realizacji zasady ograniczenia przechowania danych czy bezpiecznego przechowywania.

 

Status projektu

Aktualnie projekt jest procedowany w Sejmie. Po przejściu ścieżki legislacyjnej, ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dlatego też już teraz warto przygotować się na ewentualne zmiany oraz zweryfikować lub stworzyć posiadaną dokumentację ochrony danych osobowych oraz prawa pracy.

W przypadku wątpliwości – nasi doradcy są do Państwa dyspozycji.

 

Ludmiła Łuczak
Manager | Radca prawny
ludmila.luczak@olesinski.com

Katarzyna Wężyk
Associate | Dział prawny
katarzyna.wezyk@olesinski.com

Ludmiła Łuczak

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

ludmila.luczak@olesinski.com

Katarzyna Wężyk

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.wezyk@olesinski.com