Ważny (i dobry) wyrok dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (Decyzje o wsparciu)

Po ostatnim wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (do którego mieliśmy liczne zastrzeżenia i opisywaliśmy je szerzej w tym miejscu), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrywał analogiczną sprawę.

Tym razem na pytanie przedsiębiorcy o możliwość zaliczenia wydatków na wytworzenie kompleksu produkcyjnego wraz z częścią biurowo-administracyjną oraz socjalną do tzw. kosztów kwalifikowanych (na które Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w swojej interpretacji odpowiedział negatywnie) Sąd odpowiada jednoznacznie twierdząco.

Co więcej, w uzasadnieniu wyroku uchylającego interpretację Dyrektora KIS padają bardzo ważne i trafne argumenty. Przykładowo:

Choć wskazane zwiększenie zdolności produkcyjnej, dywersyfikacja i zasadnicza zmiana są niewątpliwie konstytutywnymi cechami nowej inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. a ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, to występowanie tych cech w danej inwestycji przedsiębiorcy przesądzone jest przez sam fakt wydania decyzji o wsparciu (art. 13 ust. 1 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji), przez co nie można po raz kolejny weryfikować ich występowania na etapie nieuprawnionej selekcji wydatków wynikających w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Organ jawnie przekroczył literalne, jasne brzmienie tych przepisów, co zresztą – poniekąd – zostało przyznane w interpretacji i w odpowiedzi na skargę, a to w ten sposób, że jedyną „podstawą prawną” poglądu Dyrektora stały się wydane na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej Objaśnienia z 6 marca 2020 r. Tymczasem takie objaśnienia nie są źródłem prawa, nie mogą modyfikować, uzupełniać lub w jakikolwiek inny sposób zmieniać przepisów stanowionego prawa podatkowego, którego źródłem są ustawy i rozporządzenia.

Szerzej o tej ważnej problematyce związanej z objaśnieniami podatkowymi, jak również o samym wyroku, już wkrótce napiszemy na blogu – zachęcamy do jego śledzenia!

 

Bartosz Jeziorski
Manager | Radca prawny
bartosz.jeziorski@olesinski.com

Jacek Łuczyński
Manager | Dział podatkowy
jacek.luczynski@olesinski.com

Bartosz Jeziorski

Senior Manager
Radca prawny | OW State aid

bartosz.jeziorski@olesinski.com

Jacek Łuczyński

Manager
Adwokat | OW State aid

jacek.luczynski@olesinski.com