W 2023 r. dwie podwyżki płacy minimalnej. Kiedy i o ile?

W ubiegłym tygodniu opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący wynagrodzenia minimalnego za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. W związku z wysokością prognozowanego wskaźnika inflacji na przyszły rok, w 2023 r. płaca minimalna zostanie podwyższona dwa razy.

 

Proponowane stawki

Projekt przewiduje następujące wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenie za pracę:
  • od 1 stycznia 2023 r. w kwocie 3383 zł,
  • od 1 lipca 2023 r. w kwocie 3450 zł;
  • minimalnej stawki godzinowej:
  • od 1 stycznia 2023 r. w kwocie 22,10 zł,
  • od 1 lipca 2023 r. w kwocie 22,50 zł.

Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie w lipcu przyszłego roku będzie o 14,6% wyższe w stosunku do aktualnie obowiązujących stawek.

 

Ostateczna wysokość wynagrodzenia minimalnego

Warto podkreślić, że ostateczną wysokość wynagrodzenia minimalnego na przyszły rok, Rada Ministrów jest zobowiązana ogłosić do 15 września. Do tego czasu możliwa jest zmiana zaproponowanych stawek.

 

Wzrost płacy minimalnej – o czym powinni pamiętać pracodawcy

Przedsiębiorcy  do końca roku powinni uwzględnić wzrost płacy minimalnej w budżecie i dostosować dokumentację w tym zakresie.

Wzrost płacy minimalnej to nie tylko konieczność podwyższenia wynagrodzenia, ale także wzrost obciążeń podatkowych, składkowych i wielu innych świadczeń, między innymi:

  • dodatku za pracę w porze nocnej;
  • wynagrodzenia za przestój;
  • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu;
  • kwoty odpraw etc.

W efekcie wielu pracodawców czeka istotny wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników, na co warto przygotować się już teraz.

 

Ludmiła Łuczak
Manager | Radca prawny
ludmila.luczak@olesinski.com

Katarzyna Wężyk
Senior Associate | Dział prawny
katarzyna.wezyk@olesinski.com

 

Ludmiła Łuczak

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

ludmila.luczak@olesinski.com

Katarzyna Wężyk

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.wezyk@olesinski.com