...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

O&W na VII Kongresie Prawa Medycznego

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Kwestie niewypłacalności są istotnym i trwałym problemem w służbie zdrowia. Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe daje jednak do dyspozycji szereg instrumentów i procedur, które można zastosować w zależności od tego, w jakiej formie jest prowadzony dany szpital i na ile problemy finansowe są poważne.
 
O tym, jakie to instrumenty podczas Kongresu Prawa Medycznego opowiadał manager O&W, adwokat Mariusz Purgał. W prelekcji pt. Ratunek dla szpitali w trudnej sytuacji finansowej doradca O&W przedstawił m.in. w jaki sposób zdefiniować moment niewypłacalności oraz jakie korzyści wynikają z postępowania upadłościowego. Mariusz opowiadał uczestnikom wydarzenia między innymi o tym, jakie podmioty lecznicze mogą podjąć działania prowadzące do oddłużenia. W swojej prelekcji przedstawił również możliwe sposoby przeprowadzenia restrukturyzacji na zadłużonych ośrodkach leczniczych, a także przedstawił przykładowe postępowania w ośrodkach leczniczych.
 
Kongres Prawa Medycznego odbył się w Krakowie, w dniach 4-5 grudnia 2019.