Nowe standardowe klauzule umowne coraz bliżej – czas przyjrzeć się umowom

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Nadchodzą ważne zmiany w obszarze przetwarzania danych osobowych, które będą wymagały od administratorów danych podjęcia odpowiednich kroków jeszcze w tym roku. Zmiany dotyczą standardowych klauzul umownych, które zabezpieczają transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (np. do USA czy Chin).

Nowe standardowe klauzule umowne zostały opublikowane przez Komisję Europejską w ubiegłym roku, ale ostateczny termin dla podjęcia odpowiednich działań przez przedsiębiorców przypada na 2022 rok. Co to oznacza w praktyce? Dotychczasowe klauzule powinny zostać zaktualizowane, a umowy zawierające stare klauzule muszą zostać aneksowane do 27 grudnia 2022 r.

Jeśli administratorzy nie podejmą odpowiednich kroków dla zabezpieczenia przesyłu danych poza EOG, mogą narażać swoje organizacje na ryzyko naruszenia przetwarzania danych. Oznacza to nawet zagrożenie karą pieniężną – w wysokości do 20 mln euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu (zastosowanie ma wyższa kwota).

 

Wymagane działania

Dla zapewnienia zgodności z RODO firmy, które dokonują transferu danych osobowych poza EOG, powinny w pierwszej kolejności:

  • przejrzeć dotychczas zawarte umowy związane z możliwym transferem danych poza EOG (w praktyce: czy takie umowy są lub powinny być zawarte, jeśli tak, to czy przyjęte rozwiązania uwzględniają już standardowe klauzule umowne, zidentyfikowanie umów wymagających aneksowania);
  • zweryfikować rodzaj transferu danych osobowych w poszczególnych przypadkach (ADO – ADO; ADO – podmiot przetwarzający) oraz dopasać nowych postanowienia do ustalonego w konkretnym przypadku modelu przetwarzania;
  • opracować środki zabezpieczające przetwarzanie (techniczne i organizacyjne środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych).

Nasi eksperci pozostają do dyspozycji w przypadku potrzeby wsparcia w skutecznym wdrożeniu nowych standardowych klauzul umownych oraz zabezpieczeniu transferu danych osobowych poza EOG.

 

Mariusz Machowski
Senior Associate | OW Legal
mariusz.machowski@olesinski.com