...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Rośnie Załoga O&W i rosną biura

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Przestrzeń biurowa, w której pracujemy i przebywamy na co dzień ma duży wpływ na nasze samopoczucie, dlatego staramy się, żeby była ona dopasowana do różnych potrzeb. Są nimi praca indywidualna, grupowa, spotkania z klientami, telekonferencje, ale także czas na posiłek czy luźniejsze, koleżeńskie rozmowy. Takich miejsc potrzebujemy coraz więcej, bo chociaż od jakiegoś czasu pracujemy w trybie hybrydowym, to stale zatrudniamy nowych pracowników – w mijającym roku do Załogi O&W dołączyło ponad 40 osób!

W ostatnim czasie potrzebowaliśmy rozbudować nasze biura w Krakowie i Gliwicach, gdzie powoli przestawaliśmy się mieścić. W tym pierwszym zmieniliśmy siedzibę, a w drugim przestrzeń została zwiększona i przeszła remont.

Nasze biuro na Śląsku mieści się w ciekawym miejscu – gliwickich loftach, a konkretnie w starym spichlerzu, który powstał w XIX wieku i przez lata służył armii pruskiej, potem radzieckiej i polskiej. Był m.in. magazynem zboża, mąki, mundurów czy leków. Został zrewitalizowany i oddany do ponownego użytku w 2009 roku, obecnie jest wpisany na listę zabytków. Wśród wyposażenia do dzisiaj zachował się jedynie drewniany zsyp do zboża pełniący obecnie funkcje dekoracyjne. Przestrzeń użytkowa naszego biura oddaje postindustrialny klimat tego miejsca, co – mamy  nadzieję – pokazują poniższe zdjęcia.

Gliwickie biuro, które zostało rozbudowane i wyremontowane, przeszło metamorfozę we współpracy z projektantami, którzy wcześniej stworzyli naszą przestrzeń do pracy we Wrocławiu i w Warszawie – firmą Robak & Piasta.

Mamy nadzieję, że nowe biura i zaaranżowana w nich przestrzeń pozytywnie wpłyną na samopoczucie wszystkich, którzy w nich pracują oraz nas odwiedzają 😉