...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Pobierz regulacje dotyczące cen transferowych

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Interpretacje ogólne Ministra Finansów

Interpretacja w sprawie pojęcia transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym
POBIERZ >>

Interpretacja ogólna w sprawie definicji transakcji kontrolowanej
POBIERZ >>

Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów

Informator TPR Wydanie III
POBIERZ >>

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych  – Metoda marży transakcyjnej netto
POBIERZ >>

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych  – Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
POBIERZ >>

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych – Korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT)
POBIERZ >>

Wpływ COVID-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk
POBIERZ >>

CbC Raportowanie według krajów wyd. V rozszerzone
POBIERZ >>

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)
POBIERZ >>

Procedura wzajemnego porozumiewania się (MAP)
POBIERZ >>

Rekomendacje Forum Cen Transferowych – przyczynek do wydania objaśnień podatkowych
POBIERZ >>

Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych (najnowsze wydanie – styczeń 2022 r.)
POBIERZ >>

Practical Toolkit to Support the Successful Implementation by Developing Countries of Effective Transfer Pricing Documentation Requirements – podręcznik wydany pod wspólną egidą ONZ, OECD, MFW i BŚ dla krajów rozwijających się (najnowsze wydanie – 2021 r.)
POBIERZ >>

UN Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries – podręcznik wydany przez ONZ dla krajów rozwijających się (najnowsze wydanie – 2021 r.)
POBIERZ >>