Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany w podatku Belki. Projekt zakłada kwotę wolną od podatku z lokat oraz inwestycji w akcje, obligacje i TFI. Limit korzyści ma być uzależniony od wysokości stóp depozytowych. W najbliższych dniach projektem ma się zająć Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

 

Czym jest podatek Belki?

Podatek Belki to podatek od zysków kapitałowych wprowadzony w 2002 roku. Dotyczy on dochodów uzyskiwanych m.in. z lokat bankowych, kont oszczędnościowych czy papierów wartościowych. Stawka podatku jest stała i wynosi 19%. Jest on naliczany od zysków, a nie od całego kapitału. Oznacza to, że płaci się go tylko od uzyskanych korzyści finansowych.

 

Zapowiadane zmiany

Minister Finansów zapowiedział, że dla lokat o zapadalności powyżej roku zwolnione z podatku będą dochody (odsetki), odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP, obowiązującą w ostatnim dniu III kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy.

W przypadku dochodów z innych instrumentów finansowych – akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa w funduszach – również będzie obowiązywać kwota wolna obliczana jako iloczyn 100 tys. zł i stopy depozytowej lub jej mnożnika, ale bez konieczności utrzymywania inwestycji przez określony czas.

 

Ile będzie można zyskać?

Aktualna stopa depozytowa ustalana przez NBP wynosi 5,25%. Oznacza to, że kwota wolna od podatku Belki wynosiłaby 5 250 zł.

Ministerstwo wciąż zastanawia się, czy punktem odniesienia będzie właśnie stopa depozytowa, czy może jakiś jej mnożnik. Jednocześnie Minister Finansów wskazał, że pomimo corocznych zmian wysokości stopy depozytowej, zwolnienie nie będzie niższe niż 2,5% pomnożone przez kwotę bazową 100 tys. zł. Oznacza to minimalne możliwe odliczenie od podatku w wysokości 2 500 zł.

 

Kto skorzysta na zmianach?

Przedstawione limity sprawiają, że na projektowanych zmianach zyskają jedynie oszczędzający (przez minimum ponad rok) lub inwestujący stosunkowo niewielkie kwoty. Pozostali podatnicy zasadniczo nie odczują zmian.

Co jednak istotne, ma być możliwe skorzystanie jednocześnie z obu preferencji. W planach jest odrębny limit dla oszczędności w formie lokat, a odrębny dla inwestycji (czyli dochodów z innych instrumentów finansowych).

 

Projekt jest już gotowy

Minister Finansów poinformował, że projekt zmian do podatku Belki jest już gotowy, jednak do tej pory nie została jeszcze udostępniona jego treść. Spodziewamy się jej lada dzień. Będziemy śledzić proces legislacyjny i informować Państwa na bieżąco.