Komisja Europejska przyjęła nowe zasady udzielania pomocy de minimis

13 grudnia 2023 roku Komisja Europejska przyjęła dwa rozporządzenia, które regulują udzielanie pomocy de minimis. Wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.

Pomoc de minimis to taki rodzaj wsparcia państwa, które – ze względu na małe kwoty –uznawane jest za na tyle neutralne dla konkurencji i handlu między państwami członkowskimi UE, że można go udzielać bez notyfikowania KE. Oczywiście aby tak było, musi ono spełniać wszystkie warunki wynikające z odpowiednich rozporządzeń.

 

„Ogólna” pomoc de minimis

Pierwsze ze wspomnianych rozporządzeń dotyczy tzw. „ogólnej” pomocy de minimis. Podstawowe zmiany w stosunku do obecnych reguł to:

 • zwiększenie limitu pomocy de minimis z 200 000 euro do 300 000 euro,
 • zniesienie innego, niższego (obecnie 100 000 euro) limitu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów. Kiedy zmiany wejdą w życie, przedsiębiorstwom wykonującym transport drogowy towarów będzie przysługiwał taki sam limit „ogólnej” pomocy de minimis, jak przedsiębiorstwom z innych sektorów – czyli 300 000 euro,
 • zmiana sposobu liczenia „trzech lat”, na przestrzeni których oblicza się wykorzystanie limitu pomocy de minimis. Od 1 stycznia 2024 r. będą to 3 lata kalendarzowe (czyli 36 miesięcy) wstecz od dnia udzielenia pomocy,
 • obowiązek prowadzenia na szczeblu państwowym centralnego rejestru pomocy de minimis (od 1 stycznia 2026 r.),
 • wprowadzenie „bezpiecznych przystani” dla pośredników finansowych, udzielających pomocy de minimis w formie poręczeń, gwarancji i pożyczek. Dzięki temu pośrednik finansowy nie będzie miał obowiązku, by całkowicie przenieść korzyść na beneficjenta końcowego.

 

Pomoc de minimis dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej

Drugie rozporządzenie dotyczy pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Wśród wprowadzonych zmian znalazły się:

 • zwiększenie limitu pomocy de minimis z 500 000 euro do 750 000 euro,
 • zmiana sposobu liczenia „trzech lat” do obliczenia wykorzystania limitu pomocy de minimis – na takich samych warunkach jak w „ogólnej” pomocy,
 • obowiązek prowadzenia na szczeblu państwowym centralnego rejestru pomocy de minimis (od 1 stycznia 2026 r.),
 • wprowadzenie definicji „jednego przedsiębiorstwa”, czyli grupy podmiotów powiązanych, którym przysługuje jeden wspólny limit pomocy de minimis. Definicja ta jest analogiczna jak w przepisach o „ogólnej” pomocy de minimis,
 • zniesienie zakazu udzielania pomocy de minimis przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji,
 • zniesienie zakazu udzielania pomocy de minimis przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie transportu drogowego towarów.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z pomocą publiczną, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem OW State aid.

Kamil Ciupak

Manager
Radca prawny | OW State aid

kamil.ciupak@olesinski.com